SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI

Personel Plus, P.Gniazdowski
, 15-05-2014

Słowo „restrukturyzacja" w potocznym odbiorze zazwyczaj nie kojarzy się najlepiej. Samo w sobie jest dość neutralne, istnieją spektakularne przykłady restrukturyzacji, których bilans uważa się ostatecznie za udany - np. radykalna zmiana struktury własności w gospodarce polskiej po 1990 r. była procesem niewolnym od problemów, błędów i bolesnych kosztów, ale jej ostateczny wynik jest postrzegany jako pozytywny – pisze Paweł Gniazdowski, country head Lee Hecht Harrison w Polsce.