SZUKANIE PRACY JEST WYZWANIEM

Polska Głos Wielkopolski, K.Sklepik
, 14-12-2013

Na początku pojawia się zwykle poczucie bycia odrzuconym i zdradzonym przez pracodawcę oraz swoiste „niapiętnowanie" w środowisku dające silne poczucie alienacji. Dochodzi do nagłego rozpadu jednej z podstawowych życiowych struktur, co wiąże się zarazem z utratą władzy, prestiżu, autorytetu oraz ich atrybutów - wyjaśnia Jacek Zimnicki, konsultant kariery Lee Hecht Harrison DBM.