Utrata pracy. Na jakie odprawy mogą liczyć specjaliści?

PulsHR.pl, J.Koc
, 08-10-2019

Jak wynika z raportu Lee Hecht Harrison DBM Polska „Praktyki rozstaniowe ze specjalistami w Polsce”, finansową rekompensatę za utratę pracy otrzymało 92 proc. osób. Wysokość otrzymanej odprawy była mocno zróżnicowana, wahała się od 2 do 20 miesięcznych wynagrodzeń. Jak wskazują autorzy raportu, jeśli proces zwolnień jest poprzedzony burzliwymi konsultacjami ze stroną społeczną, firma ma długie tradycje i pracowników z wieloletnim stażem, a zmiana odpowiednią skalę (np. likwidacja fabryki, likwidacja sieci placówek i całej linii detalicznej w banku, fuzja z inną firmą), wówczas szansa na odprawy przekraczające 6 miesięcznych wynagrodzeń jest duża.