W JAKI SPOSÓB SZEF MOŻE PRZYGOTOWAĆ KADRĘ DO ZMIAN

Polska – Głos Wielkopolski, D. Domienik
, 02-11-2011

Zarządzający oczekują, aby w okresie wprowadzania zmian pracownicy brali udział w projekcie oraz jednocześnie normalnie wykonywali obowiązki służbowe. Tymczasem spełnienie takich wymagań jest często niemożliwe. Wszystko to powoduje, że zaangażowanie pracowników w przeprowadzenie reorganizacji ogranicza się do minimum, że nie wnoszą oni uwag i nie składają propozycji usprawnień, traktując nadchodzące zmiany jak zło konieczne. „We współczesnym świecie i biznesie nie wypada nie kochać zmian. „Zmiana to szansa", „zmiana to rozwój", „zmiany są dobre" - te powiedzenia towarzyszą rzeczywistości korporacyjnej już od kilkudziesięciu lat. Każdy rozsądny kandydat na menedżera będzie deklarował afirmująco-ochoczy stosunek do zmian” - mówi Paweł Gniazdowski, ekspert zarządzania karierą, szef Lee Hecht Harrison DBM Polska.