WITAJ ZMIANO?

www.newsline.pl
, 01-12-2011

„Na podstawie licznych badań można powiedzieć, że pierwszym uczuciem normalnej osoby zestawionej z komunikatem o mającej nastąpić trudnej zmianie jest nie tyle radość z powodu nowych możliwości, co zakłócenie poczucia bezpieczeństwa. To z kolei na ogół prowadzi do dłuższego lub krótszego czasu pozostawania w oporze wobec zmiany lub przynajmniej przeżywaniu negatywnych emocji. W zależności od tempa wychodzenia z tego stanu możemy podzielić ludzi na generalne trzy kategorie: Innowatorów, Tradycjonalistów i ludzi szybciej lub wolniej adaptujących się do zmian” – pisze Paweł Gniazdowski, szef Lee Hecht Harrison DBM w Polsce.