Zmierzch benefitów?

Personel i Zarządzanie, P.Gniazdowski
, 01-09-2019

Czy jesteśmy świadkami zmian w podejściu do benefitów pracowniczych? Być może ich rola w pozyskaniu pracowników młodego pokolenia jest przesadzona i właśnie obserwujemy utratę ich znaczenia? To dosyć prowokacyjna teza - ponieważ od kilku lat odnotowujemy rozwój takich narzędzi motywacyjnych, zwłaszcza w organizacjach zatrudniających głównie młodych pracowników. Czy jednak teza ta jest zupełnie pozbawiona racji? – pisze Paweł Gniazdowski, Country Head w Lee Hecht Harrison DBM Polska.