ZWOLNIENIE Z PRACY: JAK ZWALNIAĆ, ŻEBY MARKA FIRMY NIE UCIERPIAŁA?

PulsHR.pl, J.Koc
, 14-02-2017

Naturalną pokusą podczas wręczania wypowiedzeń bywa potrzeba uzasadnienia decyzji, zwłaszcza jeśli rozstanie wynika częściowo lub w całości z przyczyn leżących po stronie pracownika. Może to przerodzić się w trudny dialog, inicjowany pytaniem „dlaczego ja?” prowokującym menedżera do uświadomienia pracownikowi wszystkich jego słabości i uchybień: „Chcesz wiedzieć? No to wreszcie powiem!” - komentuje Agnieszka Jagiełka z Lee Hecht Harrison DBM Polska - Wypominanie pracownikowi jego niedociągnięć w wielu różnych obszarach, na przestrzeni długiego czasu pracy w firmie, w najlepszym razie dramatycznie obniża jego samooceną i utrudnia mu wyjście na rynek pracy, w najgorszym może się skończyć pozwem sądowym, kontestującym decyzję.