Media

Największy wybór ofert pracy mają teraz sprzedawcy i magazynierzy

Rzeczpospolita, A.Błaszczak
, 08-06-2020

Według udostępnionego „Rzeczpospolitej" majowego badania firmy Lee Hecht Harrison, która specjalizuje się w outplacemencie (czyli wsparciu zwalnianych pracowników), aż 68 proc. z prawie 130 ankietowanych pracodawców w czasie pandemii ograniczyło albo wstrzymało rekrutacje. Jako powód tej decyzji najczęściej wskazywali niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych firmy. Tylko co piąty z badanych stwierdził, że rekrutuje zgodnie z planem. – Rekrutują firmy z branży IT, FMCG, centrów usług wspólnych oraz finansów – wylicza Katarzyna Pawłowska, ekspert LHH.

Sprawdzian z agile'u

Personel Plus, A.Jagiełka
, 04-06-2020

W firmach, do których automatyzacja wkracza na dużą skalę i których biznesowe oblicza szybko zmieniają się w ostatnich latach, czyli np. w branży bankowej i usług profesjonalnych, o konieczności reskillingu czy upskillingu mówiło się dużo, i to już od dwóch, trzech lat. Podobnie w branży energetycznej. Z jednej strony z powodu postępu technologicznego spada zapotrzebowanie na niektóre zawody, ale z drugiej - rośnie potrzeba zatrudniania ludzi o nowych kompetencjach.

Utracona skuteczność

Personel Plus, P.Gniazdowski
, 04-06-2020

Najbardziej popularny ostatnio argument na rzecz koniecznej modyfikacji podejścia hierarchicznego opiera się na przekonaniu, że duże, ściśle hierarchiczne organizacje zbyt wolno reagują na zmieniające się otoczenie biznesowe. Jest prawdą, że na skutek rozwoju technologii, raptownego przyspieszenia wymiany informacji między ludźmi oraz zmiany postaw społecznych zmieniają się potrzeby klientów - co warto obserwować gołym okiem, gdyż nawet badania nieraz za tymi zmianami nie nadążają – pisze Paweł Gniazdowski, country manager w Lee Hecht Harrison Polska.

Pandemia zamroziła rekrutacje

Puls Biznesu, M.Konkel
, 04-06-2020

20 proc. firm prowadzi zaplanowane wcześniej rekrutacje. Są to najczęściej przedsiębiorstwa z branż IT, FMCG, finansowej oraz centra usług wspólnych. Na drugim biegunie znajdują się spółki, które w całości zawiesiły lub odwołały projekty rekrutacyjne — to 26 proc. ankietowanych podmiotów, przeważnie z sektora produkcyjnego i automotive. Jako główny powód takich decyzji podają niepewność co do przyszłych potrzeb biznesowych(68 proc.). Innym ważnym argumentem jest konieczność ograniczania kosztów (37 proc.). W ramach oszczędności redukcję etatów rozważa 13 proc. firm.

Testujemy pracę zdalną

Benefit, E.Stępień
, 04-06-2020

Milczenie podczas spotkania online to duże wyzwanie - cisza tworzy naturalny rytm w prawdziwej rozmowie. Kiedy jednak zdarza się podczas rozmowy wideo, jest niepokojąca. Badanie przeprowadzone przez niemieckich naukowców wykazało, że opóźnienia w systemach telefonicznych lub konferencyjnych negatywnie ukształtowały nasze poglądy o innych ludziach, nawet dwie sekundy po czasie sprawiły, że rozmówca był postrzegany jako mniej przyjazny lub nieskoncentrowany. Dodatkowym czynnikiem jest świadomość bycia obserwowanym.

Czas na zmiany w miejscu pracy. Niektóre firmy pożegnają biura

PulsHR.pl, J.Koc
, 03-06-2020

Jak wskazuje Piotr Kuron z Lee Hecht Harrison Polska obserwujemy obecnie polaryzację nastrojów. Jest grupa pracowników, którzy najchętniej pozostaliby w domach na stałe, ale jest też (zdaje się rosnące) grono osób, które pragną jak najszybciej wrócić do biura i tym samym dokonać rozdziału praca-dom i zacząć pracować w bardziej przewidywalnych godzinach. – Doświadczenia „koronawirusa” pokazują, że kończy się czas spójnych trendów w decyzjach korporacyjnych.

Narzędzia cyfrowe w HR - jak zoptymalizować rekrutację?

eGospodarka.pl, M.Bieda
, 28-05-2020

Wydawać by się mogło, że nie jest to moment, gdy temat rekrutacji miałby większe znaczenie – w zalewie informacji o ograniczeniach zatrudnienia, zamrożeniu procesów, trudno znaleźć optymistyczne zapowiedzi masowych poszukiwań pracowników. Jednak w części branż procesy rekrutacyjne prowadzone są bez zmian lub maksymalnie z 50% ograniczeniem.

Twardy orzech do zgryzienia. Jak zwalniać w dobie pandemii?

PulsHR.pl, J.Koc
, 27-05-2020

Zwalnianie przez internet jest praktyką dotąd omijaną w polskim podejściu do rozstawania się z pracownikami, w zasadzie jednak cały czas legalną. Kodeks Pracy w art. 30 nie precyzuje okoliczności, mówi tylko o formie pisemnej i koniecznym zakresie informacyjnym wypowiedzenia, co nie wyklucza internetu - mówi Paweł Gniazdowski, country manager w Lee Hecht Harrison Polska. – W takiej sytuacji firmy przykładają jeszcze większą uwagę do scenariuszy rozmów prowadzonych przez menedżerów. Tu przydatne są skrypty narracji, scenariusze rozmów oraz odpowiedzi na trudne pytania.

Uwaga na zwalnianie przez internet

Interia.pl, P.Gniazdowski/P.Kuron
, 14-05-2020

Zwalnianie przez internet jest praktyką dotąd bardzo omijaną w polskim podejściu do rozstawania się z pracownikami, jednak w zasadzie cały czas legalną. Kodeks Pracy w art. 30 nie precyzuje okoliczności, mówi tylko o formie pisemnej i koniecznym zakresie informacyjnym wypowiedzenia, co nie wyklucza internetu.

Praca zdalna ma swoich zwolenników - co dziesiąty pracownik nie chce wracać do biura

PulsHR.pl, J.Koc
, 29-04-2020

Zdaniem Piotra Kurona z Lee Hecht Harrison Polska dzisiejsza praca zdalna nie jest tym samym, czym była kilka tygodni temu. Pierwsza, a zarazem największa różnica dotyczy opieki nad dziećmi. Duża część pracowników musi w czasie pracy zdalnej łączyć obowiązki opiekuna, nauczyciela i pracownika i to właśnie połączenie ról jest najbardziej kłopotliwe. Drugim najczęstszym wyzwaniem jest zorganizowanie w domu przestrzeni do pracy.

Podziel się