Media

PRACOWITY TRZYDZIESTOLATEK

Polska – Głos Wielkopolski, K. Sklepik
, 29-11-2010

Najnowsze badania dowodzą, że najbardziej pracowity okres przypada w okolicach 33 - roku życia. Z danych, opublikowanych przez Onet.pl wynika, że dwie trzecie ankietowanych przyznaje, że regularnie spędza w pracy więcej niż 38 godzin tygodniowo. Ze względu na zobowiązania zawodowe i rodzinne, statystyczny 33-latek ma zaledwie jedną godzinę dziennie na robienie rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, a 20 procent badanych deklaruje, że prawie nigdy nie znajdują czasu na spotkania towarzyskie. „Fakt, że najciężej pracujący są między 30. a 35- rokiem życia nie dziwi.

GDAŃSK: ZAMONTOWANO KAMERĘ, BY NAGRYWAĆ VIDEO CV

www.dziennikbaltycki.pl, A. Błaszczak
, 25-11-2010

W jednym z gdańskich urzędów pracy zainstalowano specjalną kamerę. Dzięki niej poszukujący pracy mogą nagrać video CV, a link wysłać do potencjalnego pracodawcy. […] „Nie można wykluczyć, że dzięki takiej formie niektórzy mogą zainteresować się kandydatem, choć mam wrażenie, że najczęściej będą to osoby, które na co dzień nie zajmują się rekrutacją lub zajmują się nią od niedawna.

WCZORAJ ZWALNIALI, DZIŚ ZATRUDNIAJĄ

Rzeczpospolita, A. Błaszczak
, 03-11-2010

Paweł, kierownik działu w jednej ze spółek technologicznych, nie może odżałować dwóch kolegów, których musiał zwolnić wiosną 2009 roku, gdy z korporacyjnej centrali przyszło polecenie zmniejszenia osobowych kosztów. Wtedy wybrał najlepszą na tamten czas opcję, rozstając się ze specjalistami odpowiedzialnymi za obszary, w których od połowy 2008 roku panował zastój. Nikt wtedy się nie spodziewał, że w 2010 r. wróci tam koniunktura. „Część zwolnień w 2009 r. była wynikiem paniki. W rezultacie zwolnienia dotykały całych korporacji, w tym nawet dobrze prosperujących spółek.

NIE PROŚ ZNAJOMYCH O PROTEKCJĘ

Rzeczpospolita, A. Błaszczak
, 13-10-2010

W najbliższym półroczu co czwarta z polskich firm przewiduje wzrost zatrudnienia, ale co dziesiąta chce je zmniejszać. Co powinni zrobić zwalniani pracownicy, by jak najszybciej znaleźć się z powrotem na rynku pracy? Najłatwiej jest tym, którym firma - obok odprawy – zafunduje program outplacementu, czyli wsparcia po utracie pracy.

ANONIMOWO W DYKSRYMINACJĘ

Puls Biznesu, D. Czerwińska
, 01-10-2010

Pięć działających w Niemczech firm: Deutsche Post, Deutsche Telekom, Procter & Gamble, L'Oreal i Mydays weźmie jesienią udział w przedsięwzięciu, w którym kandydaci będą mogli ubiegać się o pracę, wysyłając anonimowe CV (źródło Money.pl).

REKRUTACJA TYLKO PRZEZ AGENCJĘ?

Gazeta Wyborcza, A. Zadroga
, 27-09-2010

Gdy myślimy o top menedżerach, to raczej trudno obejść się bez udziału i pośrednictwa zawodowych rekruterów czy headhunterów. Jeden z głównych argumentów jest czysto wizerunkowy, bo przecież nie jest dobrze, gdy korporacja sama prowadzi taką rekrutację. Przyjętym zwyczajem jest mieć w takim procesie pośrednika, który reprezentuje firmę na rynku. „To taki współczesny odpowiednik dawnego swatania.

UNIA DAJE PIENIĄDZE NA MIĘKKIE LĄDOWANIE

Puls Biznesu, K.A. Kowalczyk
, 13-07-2010

W 2010 roku pieniądze z poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można wydać na szkolenie osób zwolnionych. Wcześniej przeznaczone były tylko dla pracujących. W całym kraju do zdobycia z tego poddziałania jest około 220 mln zł. […] „Ważne, by zachęcać biorących udział w programach do aktywności i nie sprowadzać działań tylko do zabezpieczenia społecznego.

INFORMATYK NA RYNKU PRACY

CIO – Magazyn Dyrektorów IT, A. Jagiełka, M. Mianowski
, 01-06-2010

„Wśród realizowanych projektów outplacementowych są programy skierowane do branży IT. Choć informatycy przechodzą podobną drogę poszukiwania pracy jak fachowcy z innych branż, to w jednym mają najczęściej łatwiej: jest dla nich więcej ofert. […] Młodych informatyków poszukuje się najczęściej tam, gdzie zlokalizowane są duże centra outsourcingowe, np. w Krakowie i we Wrocławiu. Co nie znaczy, że doświadczony menedżer, szef projektu czy dyrektor IT, szybko znajdzie tam pracę.

CO DRUGI POLAK SAM CHCIAŁBY BYĆ SWOIM SZEFEM

Rzeczpospolita, A. Błaszczak
, 26-05-2010

W grupie 45 + już ponad jedna piąta pracowników uważa samozatrudnienie za bardzo atrakcyjną formę współpracy, a w pokoleniu X - prawie co piąty. Wraz z tymi, którzy oceniają to jako całkiem dobry pomysł, prawie sześciu na dziesięciu pracowników z dłuższym stażem zaakceptowałoby zamianę etatu na niezależną współpracę. „Kiedyś ludzie bali się samozatrudnienia, a nawet byli oburzeni, gdy dostawali propozycję pracy nie na etacie, lecz w formie współpracy firma – firma. Teraz obaw przed podpisywaniem takich umów jest dużo mniej.

ZWOLNIENIA Z LUDZKĄ TWARZĄ

Dziennik Polski, K. Klimek-Michno
, 25-05-2010

Sam fakt zwolnienia nie pozostawia w pamięci pracownika aż tak wielkiego śladu, jak sposób rozstania i zachowanie pracodawcy w takiej sytuacji. Decyzję o zwolnieniu powinien przekazywać przełożony. „Przenoszenie odpowiedzialności np. na specjalistę ds. HR – na zasadzie „idź i powiedz, że zwalniam" - jest błędem. Niewłaściwym rozwiązaniem jest również mówienie zespołowi, że „to już koniec zwolnień", jeśli nie mamy pewności, że sytuacja nie powtórzy się za kilka miesięcy.” – przekonuje Piotr Kociołek, Partner Zarządzający DBM Polska.

Podziel się