Media

Skrócenie czasu pracy w Polsce to dobry pomysł?

PulsHR.pl, J.Koc
, 12-05-2018

Jak zaznacza Paweł Gniazdowski, country manager w Lee Hecht Harrison DBM Polska, z punktu widzenia pracownika, chcącego skorzystać ze skróconego czasu pracy, zmiana na pewno będzie korzystna. Co więcej, może ona mieć też pewien sens z punktu widzenia motywowania pracowników.- Firmy inwestują np. w zapewnianie pracownikom siłowni czy basenu, co dyskryminuje np. mniej zorientowanych na doskonalenie sylwetki lub nieumiejących pływać moli książkowych - i jakoś nikt nie protestuje.

Menedżer wobec niechcianej zmiany kariery

Personel Plus, P.Gniazdowski
, 01-05-2018

Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale jednak o nich myślą - nawet jeśli ich miesięczne dochody przekraczają pięcio-, a nawet 10-krotności średniej krajowej, jak to jest w przypadku ankietowanych menedżerów. W nieco populistycznym ujęciu osoby o takich zarobkach mają niewielkie prawo do narzekania na swój los, nawet po utracie pracy, jeśli zestawić ich sytuację ze zwalnianym (z niewielką odprawą) pracownikiem jedynego poważnego pracodawcy w promieniu 30 km, obciążonym „chwilowymi" pożyczkami i zarabiającym dotąd niewiele więcej, niż wystarcza na podstawowe wydatki życiowe.

Fuzje, przejęcia firm w Polsce w 2018 r. Jak je skutecznie przeprowadzać?

PulsHR.pl, J,Koc
, 23-04-2018

Dla menedżerów to trudny czas próby, w którym lojalnie z innymi współpracownikami trzeba przede wszystkim słuchać i dać ludziom wyrazić emocje. Należy trzymać się jednej obranej linii komunikacji i – przede wszystkim – wiedzieć, czego nie mówić. Szkody dla spokoju załogi z jednego niewinnego zdania w stylu "zwolnienia oczywiście będą, ale nas raczej nie dotkną", mogą być znacznie większe, niż wypowiadający je menedżer może sobie wyobrazić – mówi Agnieszka Jagiełka, partner Lee Hecht Harrison DBM Polska, doradzająca firmom w sytuacji fuzji i innych trudnych zmian organizacyjnych.

Od czego zależy wysokość odprawy dla zwalnianego menedżera?

Goldenline.pl, A.Jagiełka
, 16-04-2018

Jak powiedział jeden z uczestników badania przeprowadzonego przez Lee Hecht Harrison w raporcie „Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe”: „Trudnością było zaakceptowanie, iż moja poprzednia firma podziękowała mi za współpracę po tylu latach i za dobre osiągnięte wyniki. Lęk przed nową i nieznaną mi sytuacją. Siedziałem w domu cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc – po prostu mój rytm życia i funkcjonowania został całkowicie zakłócony (Project Manager)”.

Czas fuzji - jak sprawnie zarządzać zmianą?

PulsHR.pl, J.Koc
, 16-04-2018

Często zaskakującym, ale i uwalniającym bywa dla HR-owców zrozumienie, że osoby z różnych szczebli organizacji przechodzą przez te same reakcje na zmianę, ale w różnym tempie. Podczas gdy zarząd i naczelne kierownictwo już myśli, jak sobie ułożyć pod względem narzędziowym współpracę w ramach różnych zespołów, menedżerowie średniego szczebla jeszcze są w chaosie, a szeregowi pracownicy przeżywają dopiero żal, smutek czy gniew, że stali się przedmiotem takiej zmiany.

Feedback demotywuje pracowników. Menadżerowie, czas na feedforward

PulsHR.pl, J.Koc
, 11-04-2018

Wielu menedżerów odbyło szkolenia z udzielania feedbacku. Niestety codzienna praktyka jest raczej nieciekawa. Często zamiast konstruktywnej informacji zwrotnej wyrażają ocenę i posługują się uogólnieniami. Stanowi to raczej zwykłą krytykę niż feedback - ocenia Michał Pyziak z Lee Hecht Harrison DBM Polska – Natomiast doceniając czyjeś zachowanie pokazujemy, że je dostrzegamy, że dana osoba wnosi jakąś wartość, że jej praca jest istotna. To buduje automotywację i poczucie sensu.

Pakiety odprawowe dla menedżerów czyli employer branding w sytuacji zwolnień

Personel i Zarządzanie, A.Jagiełka
, 03-04-2018

Sam moment rozmowy rozstaniowej, to jak ona przebiega i jak reprezentanci firmy reagują na emocje zwalnianego, jest pierwszym krytycznym zdarzeniem do zarządzenia – podkreśla Agnieszka Jagiełka z Lee Hecht Harrison DBM Polska - Jak powiedział jeden z menedżerów biorących udział w badaniu Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe – praktyki rozstaniowe z menedżerami w Polsce: „Jeśli dziś firma zwalnia menedżera z przyczyn niezawinionych, to popełnia największy błąd.

Firmy hojnie odprawiają zwalnianych menedżerów

Rzeczpospolita, A.Błaszczak
, 28-03-2018

Chociaż zdecydowana większość, bo 86 proc. badanych, znalazła nową pracę w ciągu roku po rozmowie pożegnalnej (w tym 16 proc. w ciągu trzech miesięcy), to 14 proc. szukało jej ponad rok. Dla 42 proc. menedżerów proces poszukiwań okazał trudniejszy, niż pierwotnie zakładali. Głównie dlatego, że na rynku było mniej ofert na interesujące ich stanowiska, niż się spodziewali. Sporym wyzwaniem była też mała elastyczność headhunterów i ich „bardzo mała responsywność". Paweł Gniazdowski, country manager w LHH DBM Polska zaznacza, że lansowany w mediach tzw.

W większości spółek HR jest traktowany narzędziowo i transakcyjnie

PulsHR.pl, J.Koc
, 15-03-2018

Z pozycją HR-u w firmach bywa różnie. Jak zaznacza Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison DBM Polska, są firmy, gdzie rola HR-u jest bardzo duża. W większości spółek HR definiowany jest jednak jako funkcja wspierająca biznes. Jest traktowany narzędziowo i transakcyjnie. Są też firmy, które stawiają na outsourcing tej funkcji. W głównej mierze to kadry i płace są wydzielane na zewnątrz, ale nie tylko. Coraz częściej firmy zatrudniają HR-owca na kilka miesięcy do roku, by uporządkował sprawy personalne w firmie, na czym kończy się jego misja.

Pakiety rozstaniowe. Co najbardziej cenią sobie menedżerowie?

PulsHR.pl
, 12-03-2018

Utrata pracy przez menedżera jest tematem rzadko poruszanym w mediach. Wydaje się, że dotyczy on wąskiej grupy osób, które z racji wykonywanej pracy powinny sprawnie przejść przez proces zmiany karierowej i samodzielnie się z nim uporać. Rzeczywistość często bywa inna. Dla wielu menedżerów, podobnie jak dla osób na niższych stanowiskach, utrata pracy jest osobistym wyzwaniem, nierzadko dramatem, a presja społeczna i ekonomiczna, aby szybko znaleźć nową pracę, jest bardzo wysoka. Co w tym niełatwym czasie zmiany karierowej przydaje się polskim menedżerom najbardziej?

Podziel się