Outplacement i restrukturyzacja

Nie tylko sposób przeprowadzania trudnych restrukturyzacji ale i zwolnienia pojedynczych pracowników, mają istotny wpływ na employer branding pracodawcy i morale całej załogi. Dlatego  niezmiennie od lat za ważną  uznaje się profesjonalną opiekę nad odchodzącymi pracownikami, którzy z różnych powodów mogą zostać zwolnieni.

Definicja outplacementu

Co to jest outplacement? Outplacement to termin używany na określenie profesjonalnego wsparcia doradczego w odnalezieniu się na rynku pracy. Przez jakiś czas w Polsce jako tłumaczenia używano frazy „zwolnienia monitorowane”. Nie przyjęła się ona jednak w środowisku biznesowym i dziś pojawia się raczej w teoretycznych opracowaniach tematu.  Istotą outplacementu jest pomoc zwalnianym w aktualizacji ich wiedzy o rynku pracy, pracodawcach i ofertach pracy oraz praca nad rozwijaniem ich umiejętności w zakresie docierania do decydentów i atrakcyjnego zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych. Dobrze przeprowadzony outplacement jest w stanie znacząco wpłynąć na sposób postrzegania danej firmy, jako troszczącej się o ludzi, i dlatego bywa ważnym elementem składowym profesjonalengo wizerunku pracodawcy.

Rodzaje outplacementu

Gdy w grę wchodzą zwolnienia grupowe lub wdrażany jest Program Dobrowolnych Odejść przydaje się outplacement grupowy, natomiast kiedy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy likwidowane są stanowiska pracy wybranych osób – firmy kupują outplacement indywidualny. Z kolei zasłużeni dla fim menedżerowie planują swoją dalszą ścieżkę kariery w ramach programów Executive Outplacement. Przy dużych reorganizacjach, często potrzebą firmy jest przekwalifikowanie części załogi, czy przesunięcie części osób do innych ról i na inne stanowiska w ramach organizacji. Wówczas można zdecydować się na redeployment. Koszty outplacementu rzadko przekraczają równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia osoby odchodzącej, co skutecznie obala mit drogiej i ekskluzywnej usługi. Pomoc ludziom w jednym z najtrudniejszych momentów kariery zawodowej to najbardziej realny dowód społecznej odpowiedzialności biznesu wobec ludzi pracujących na sukces konkretnego pracodawcy.

Outplacement w praktyce

Skuteczny program outplacementu jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników oraz uwzględnia specyfikę branży z jakiej pochodzą i ich lokalizację  geograficzną. Choć sam proces poszukiwania pracy w zakresie głównych etapów jest taki sam dla osób ze wszystkich branż i wszystkich stanowisk, na poziomie konkretnych działań widać znaczące różnice. Dlatego istotną kwestią jest wybór odpowiedniego zakresu outplacementu. Outplacement w firmie to rozwiązanie stosowane na świecie od lat 60-tych XX wieku. Ma długą historię, i wciąż jest postrzegany przez pracodawców jako wartościowa usługa, którą warto rozważyć.

Outplacement w Polsce

Szacunkowo około 70% firm, które zwalniają choćby jednego pracownika w Europie Zachodniej zapewnia mu pomoc w poszukiwaniu nowej pracy, czyli outplacement. W Polsce może to być maksymalnie 10%, jednak z roku na rok liczba pracodawców, którzy świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do zwolnień rośnie. Zarówno wtedy, kiedy pracodawca mierzy się z restrukturyzacją i zastanawia jak zakomunikować ten trudny proces ludziom, jak również wówczas, gdy rozstaje się z jednym zasłużonym pracownikiem i chce to zrobić z szacunkiem, może liczyć na sprawdzone rozwiązania LHH DBM. Od 2001 nieprzerwanie realizujemy programy outplacementu dla firm.

Childs

Artykuły eksperckie

Podziel się