Program dobrowolnych odejść - PDO

Programy Dobrowolnych Odejść

Spadek zgłaszanych do Urzędów Pracy zwolnień grupowych sugeruje że firmy odchodzą od zwolnień grupowych. Jednak dużą część firm wciąż się restrukturyzuje i zwalnia pracowników w innej formie. Są to albo indywidulne wypowiedzenia, lub kończące się umowy czasowe. Duże procesy zwolnień coraz częściej są przeprowadzane jako PDO czyli Programy Dobrowowlnych Odejść.

Taka formuła sprawia, że to firma sklada załodze, lub jej części ofertę rozwiązania umowy o pracę, na korzystnych warunkach finansowych. Jednak o przystąpieniu do PDO decyzje sam pracownik, i jeśli chce skorzystać z oferty to on podpisuje deklarację. Cały proces rozstania formalnie nie jest wówczas zwolnieniem grupowym.

Program dobrowolnych odejść a zwolnienia grupowe

Zalety PDO
 • Lepszy odbiór społeczny  zarówno wśród załogi, jak i w zewnętrznym otoczeniu
 • Możliwe do przeprowadzenia w firmach w których są gwarancje zatrudnienia
 • Brak jednoznacznych uregulowań prawnych co daje swobodę projektowania procesu i przygotowania regulaminów
 • Związki zawodowe zwykle są mniej zaagażowane, dzięki czemu łatwiej zarządzić relacjami ze stroną związkową w tym procesie
Zalety zwolnień grupowych
 • Zwykle tańsze, chyba że PDO oferuje pakiety ponad ustawowe 
 • Możliwość precyzyjnego doboru kryteriów i osób z którymi firma chce rozwiązać umowę o pracę
 • Przewidywalność i kontrola procesu  ponieważ jest dość dokładnie zdefiniowany ustawą o zwolnieniach grupowych
Wady PDO
 • Niepewność ile osób się zgłosi i czy będą to ci, na których firmie zależy
 • Ograniczona możliwość selektywnego dobierania pracowników
 • Ryzyko spadku morale i finalnie odejścia pracowników, którym firma odmówi przystąpienia do PDO
 • Brak możliwości wywierania nacisku na pracowników z uwagi na ryzyko zarzutów sądowych, że jednak są to zwolnienia grupowe
 • Mniejsza możliwość przewidzenia i kontroli ostatecznych kosztów
 • Przy kolejnych edycjach spada skuteczność PDO

 

Wady zwolnień grupowych
 • Gorszy odbiór społeczny przez załogę , z uwagi na brak wpływu pracowników na decyzję
 • Wizerunkowo i medialnie większe ryzyku szumu co wiąże się z ryzykiem wizerunkowym firmy
 • Większe ryzyko roszczeń i pozwów sądowych ze strony pracowników
 • Silnie zaangażowane w proces związki zawodowe

Nasza rola przy Programie Dobrowolnych Odejść?

W projektach PDO u naszych klientów, często służyliśmy wsparciem eksperckim poprzez:

 • Pokazanie jak robili to inni i jakie są możliwości prawne i formalne - benchmark
 • Pomoc w przygotowaniu założeń procesu i regulaminu – doradztwo prawne
 • Opracowanie komunikacji procesu - dokumentów i harmonogramu
 • Przygotowanie menedżerów do rozmów z pracownikami

Okno eksperta

Marta Górak-Kopeć
Członek Zarządu, Dyrektor Personalny PZL Mielec (Grupa Lokheed Martin)

Business Case

5 dobrych praktyk z wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść w PZL Mielec

Artykuły eksperckie

Podziel się