Executive outplacement

Executive outplacement czy coaching kariery?

Decyzja o zaproponowaniu osobie z senior managementu outplacementu nie jest łatwa i oczywista. Propozycja może być odebrana jako brak wiary w jego kompetencje poszukiwania pracy, czy antycypowanie, że samodzielnie nie odniesie sukcesu. Jeśli w danej organizacji outplacement jest kojarzony ze wsparciem dla osób z niższych szczebli, tym gorzej dla wizerunku usługi w gronie zarządzających.

Ale Executive Outplacement to od lat konsekwentnie rozwijający się obszar usług doradczych, którego trzon stanowi coaching kariery, wsparty profesjonalnymi narzędziami budowania osobistej marki oraz networking biznesowego off-line i on-line. Dla tej grupy Uczestników outplacementu, często coaching kariery bywa kluczowy czy wręcz niezbędny do definiowania kierunków poszukiwania nowej pracy i budowania właściwej motywacji do działania. W drugiej fazie projektu, Klienci LHH DBM czerpią z ekspertyzy Senior Konsultantów dobierając narzędzia i techniki adekwatne do ich celów i poziomu stanowisk o jakie starają się na rynku pracy.

Dlaczego firmy decydują się na Executive Outplacement?

Perspektywa pracodawcy

Zmiana na wysokich stanowiskach zarządczych zwykle bywa dla pracowników sygnałem dużych zmian strategicznych, biznesowych, czasem negatywnym feedbackiem o kondycji firmy.

Outplacement pozwala odchodzącemu i jego współpracownikom uzgodnić jak profesjonalnie wyjaśnić odejście z poszanowaniem godności wszystkich stron. Spójna narracja z zwykle powstrzymuje spekulacje i poszukiwanie sensacji.

Nie są rzadkie przypadki, że zwolniony Dyrektor „zabiera” swój zespół.

Programy outplacementowe zwykle skutecznie zniechęcają do przejścia do bezpośredniej konkurencji, co często jest pierwszą realną opcją zatrudnienia dla menedżerów wysokiego szczebla poszukujących pracy bez wsparcia firmy zewnętrznej.

Perspektywa odchodzącego menedżera

W sytuacji zwolnienia nie stoi już za nią ani logo konkretnej firmy, ani wizytówka z atrakcyjną nazwą stanowiska.

W okresie poszukiwania pracy równie istotna jest ochrona marki osobistej poprzez unikanie dyskredytujących błędów w kontaktach z rynkiem pracy.

Szczera informacja zwrotna od osób z podobnych stanowisk z innych firm to wartość, na którą rzadko mogli liczyć we własnej organizacji.

I możliwość konstruktywnego porozmawiania o swoich dylematach z osobami, które są w podobnej sytuacji bez narzekania i zdawkowego pocieszania.

Opinie menedżerów

Okno eksperta

Krzysztof Mazur
Executive Business & Career Coach

Najtrudniejsze momenty, czyli Prezes szuka nowej pracy

Artykuły eksperckie

Podziel się