Redeployment

Co to jest redeployment?

To profesjonalny program mobilności wewnętrznej, pozwalający wykorzystać kompetencje i aspiracje zawodowe pracowników, których stanowiska mogą być zagrożone na skutek trwających w firmie procesów reorganizacji.

Celem programu jest zachowanie cennych dla organizacji umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w innych działach. Dla pracownika oznacza to, nie tyle przekwalifikowanie zawodowe, co podjęcie świadomej decyzji o znalezieniu dla siebie nowej roli w ramach tej samej organizacji.

Jakie korzyści niesie redeployment?

Dla pracownika:
 • Szansę na zmianę zawodową w znanym otoczeniu biznesowym
 • Mobilizację  do działania na rzecz utrzymania pracy u danego pracodawcy
 • Pomoc w podjęciu racjonalnej decyzji o pozostaniu w firmie lub odejściu
 • Poczucie sprawczości – realnego wpływu na własną sytuację zawodową
Dla organizacji:
 • Niższe koszty finansowe i społeczne niż przy restrukturyzacji 
 • Łatwiejsza komunikacja do związków zawodowych i innych interesariuszy
 • Pewność, że właściwe talenty i umiejętności pozostaną w firmie
 • Mniejsze ryzyko chybionej rekrutacji i szybsze wdrożenie pracownika do nowej roli

Redeployment według LHH DBM

PORTAL MOBILNOŚCIOWY

Aplikacja online zintegrowana wokół autorskiego programu LHH „Odkryj – Przygotuj – Działaj”

 • Wspiera proces zmiany w organizacji i komunikację do pracowników
 • Uczy aktywnego poruszania się na wewnętrznym rynku pracy
 • Daje szybki i indywidualny dostęp online do narzędzi wspierających udaną zmianę zawodową
 • Umożliwia publikację wewnętrznych i zewnętrznych (opcjonalnie) ofert pracy
 • Zapewnia uczestnikom poufność

  Okno eksperta

  Małgorzata Ritter
  New Services Development Manager

  Wyzwania redeploymentu, czyli z czym mierzą się klienci?

  Artykuły eksperckie

  Podziel się