Business Coaching

Executive Coaching

Lee Hecht Harrison DBM Polska oferuje pełny zakres programów coachingu indywidualnego dla wyższej kadry menedżerskiej. Ich celem jest zwiększenie skuteczności biznesowej oraz rozwój umiejętności przywódczych efektywnie wspierających cele i wartości organizacji.

Rezultatem programów coachingu indywidualnego jest poprawa skuteczności liderów w realizacji celów firmy, zwiększenie spójności prezentowanych zachowań z potrzebami organizacji, lepsze kierowanie zmianami oraz większa osobista satysfakcja menedżera ze swojej roli zawodowej.

Nasze programy coachingowe wyróżnia:

Skupienie na precyzyjnie definiowanych celach biznesowych projektu

Praca w oparciu o precyzyjnie zdefiniowanym proces coachingu i zgodnie z modelami i narzędziami LHH

Wysokie standardy realizacyjne i kompetencje coachów zgodnie z wymogami ICF (International Coach Federation)

Sprawne zarzadzanie projektami coachingu poprzez dedykowanego Project Managera

Możliwość realizowania jednocześnie od kilku do kilkudziesięciu programów coachingowych i sprawne zarządzanie całym procesem

Nowoczesna platforma IT do zarządzania projektami coachingowymi

Model coachingu indywidualnego

Cztery fazy procesu coachingowego:

  • Outcomes – określenie celów
  • Information – zebranie i analiza informacji
  • Strategy – sformułowanie i wdrożenie planu działania
  • Results – pomiar efektów i plan kontynuacji 

Team Coaching

Coaching zespołów oraz warsztaty rozwojowe bazujące na coachingu grupowym realizujemy od lat, dla zespołów zarządzających, projektowych, kierowniczych. Są to zwykle jednodniowe lub dwudniowe wydarzenia, których efekty są następnie utrwalane w toku kilku krótkich sesji kontynuacji.

Team Coaching może być uzupełniony oryginalną diagnostyką zespołu opartą na modelu TEAM i informacji zwrotnej (Team-to-Team Feedback), realizowaną za pośrednictwem platformy e-learningowej Transition & Talent.

Kiedy klienci zamawiają  Team Coaching?

Gdy chcą poprawić efektywność i jakość współpracy w danym zespole

Kiedy chcą zintegrować wokół celów biznesowych zespoły nowo tworzone lub na takie, które  przeszły istotną zmianę wewnętrzną

W sytuacji zmiany w organizacji, w jakiej zespół uczestniczy

Przy ujawniających się konfliktach i kryzysach wewnętrznych

Gdy zespół mierzy się z ważnym wyzwanie lub ma zlecony ważny projekt do poprowadzenia zespół się mierzy

Jakie efekty widzieli klienci?

Poprawę skuteczności w realizacji bieżących zadań

Zauważalną poprawę relacji i komunikacji w zespole

Wzrost efektywności spotkań biznesowych

Lepsze rozumienie i wywiązywanie się przez zespół ze swojej roli w organizacji

Menedżer i HR coachem w firmie – warsztaty

Wiele organizacji chce pójść o krok dalej, niż tylko rozwijać umiejętności coachingowe menedżerów przez pojedyncze szkolenie. Zależy im na wprowadzeniu w firmie coachingowego stylu zarządzania; uczynieniu podejścia coachingowego postawą i nawykiem w codziennej komunikacji w firmie. 

Programy prowadzimy w oparciu o oryginalny model i praktyki coachingowe LHH DBM, stwarzając solidną podstawę do stania się certyfikowanym coachem, zgodnie ze standardami International Coach Federation.

To 1 lub 2-dniowy warsztat, który przygotowuje menedżerów do prowadzenia bardziej angażujących i motywujących rozmów z podwładnymi. Jego efektem jest opanowanie przez liderów umiejętności prowadzenia rozmów w oparciu o model, proces i praktyki coachingowe LHH DBM, a poprzez to zwiększenie ich skuteczności w:

  1. Delegowaniu codziennych zadań
  2. Rzeczywistym braniu odpowiedzialności przez pracownika za realizację zleconych zadań
  3. Prowadzeniu trudnych rozmów feedbackowych
  4. Rozmowach o rozwoju i aspiracjach karierowych
  5. Rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych

dedykowany menedżerom. Kształtujący postawę coachingową i dostarcza narzędzi oraz technik coachingowych w pracy z podwładnymi i współpracownikami. Program CPL łączy zespołowe warsztaty z indywidualnymi sesjami, sesjami grupowymi, webinariami oraz e-learningiem. Dzięki temu zapewnia wdrożenie i utrwalenie praktyk coachingowych zgodnie z potrzebami firmy.

adresowany do specjalistów personalnych, HR Biznes Partnerów oraz wewnętrznych trenerów, coachów i moderatorów zespołów. Ma na celu rozwijąć umiejętności coachingowe tej grupy osób, tak aby mogli pełnić rolę coachów wewnętrznych. Program CTC łączy zespołowe warsztaty z indywidualnymi sesjami tzw. master coachingu, prowadzonymi przez doświadczonych coachów LHH DBM. Zapewnia wdrożenie i utrwalenie nabytych umiejętności w toku grupowych rozmów interwizyjnych, moderowanych przez master coacha LHH DBM.

Artykuły eksperckie

Podziel się