Programy menedżerskie

Akademia Menedżera dla szefów liniowych i średniej kadry

Akademia Menedżera LHH DBM odpowiada na oczekiwania organizacji, które chcą wyposażyć menedżerów liniowych w podstawową wiedzę i umiejętności w trybie cyklicznych spotkań warsztatowych. Proponujemy formułę o z góry określonym programie pozwalającym na uwspólnienie języka i kompetencji kadry menedżerskiej.

Nasze programy menedżerskie wyróżnia:

  • pragmatyczność rekomendowanych narzędzi, które pozwalają rozwiązać bieżące wyzwania uczestników
  • koncentracja na budowaniu motywacji uczestników do wdrażania poznanych narzędzi
  • atrakcyjna forma zajęć, która ułatwia dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie

Rozwój przywództwa dla wyższej kadry

Leadership Profiling to program rozwoju przywództwa dla doświadczonych menedżerów na wyższych stanowiskach w firmie.

Cele programu to najczęściej:

  • Rozwój osobistych kompetencji kierowniczych w pracy z podwładnymi
  • Umocnienie autoryteru szefa w organizacji i w relacjach z inni jednostkami firmy, także w wymiarze międzynarodowym
  • Wzmocnienie integracji w zespole zarządzającym  i poprawa komunikacji między jego członkami

Korzyści dla Uczestnika

Okazję do osobistej refleksji na temat własnego stylu przywódczego i zdefiniowania kierunków jego rozwoju

Możliwość określenia i przetrenowania najbardziej skutecznych sposobów budowania zaangażowania swoich podwładnych

Zapewnia trening radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi, ważnymi dla danej firmy i grupy menedżerów

Zestaw praktycznych narzędzi liderskich, które szybko można wdrożyć w codzienną pracę

Korzyści dla organizacji

Wyrównanie kompetencji przywódczych wśród kadry menedżerskiej

Spójne rozumienie swojej roli w obszarze zarządzania ludźmi na wyższych poziomach menedżerskich

Wzrost motywacji do pracy nad swoim leadershipem u doświadczonych menedżerów

Leadership Profiling wspiera analizę osobistej sytuacji i diagnozę kompetencji przywódczych dzięki narzędziom diagnostycznym

rozbudowany kwestionariusz oceny lidera przez otoczenie

jakościowa ankieta informacji zwrotnej

kwestionariusze psychometryczne pomocne w analizie stylów komunikacji i działania

Kwestionariusz OPQ oraz testy kompetencji

Opinie uczestników

Okno eksperta

Magdalena Siwek-Jeziorna
Talent Development Service Director

Wyzwania menedżerów liniowych czyli „JAK…?”

Artykuły eksperckie

Podziel się