Zaangażowanie pracowników

Według badań Deloitte, zaangażowanie pracowników jest od lat na liście trzech topowych priorytetów wielu organizacji, a jego wpływ na efektywność realizowanych zadań stanowi absolutnie podstawową kwestię.

Definicja zaangażowania pracowników

              Czym jest zaangażowanie w pracę? Jakie zachowania pracowników mogą świadczyć o tym, że ich zaangażowanie w bieżące obowiązki utrzymuje się na wysokim poziomie? Oczekiwanie, że pracowników będzie cechować zorientowanie na sukces firmy i troska o jej sprawne funkcjonowanie, może być nieco idealistyczne i mało realistyczne. Jednak często definicja zaangażowania pracowników odwołuje się do mniej abstrakcyjnych pojęć. Dla dużej grupy firm solidność, dbałość o jakość osiąganych rezultatów, inicjatywa i gotowość do brania odpowiedzialności za efekty własnej pracy – to są właśnie parametry opisujące zaangażowanego pracownika.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

              Mając świadomość tego, że zaangażowany pracownik stanowi dla firmy realne źródło przewagi konkurencyjnej na rynku,  wielu HRowców zadaje  pytanie, jak skutecznie to zaangażowanie budować? Jednym z rozwiązań jest profesjonalny mentoring, który coraz częściej bywa wykorzystywany jako narzędzie łączące pokolenia i zwiększające motywację do pracy osób z potencjałem, których firma chce rozwijać oraz doświadczonych ekspertów, strażników mocnej pozycji rynkowej organizacji. Zarządzanie różnorodnością w wymiarze wielopokoleniowym czy kulturowym w nieunikniony sposób wymaga projektowania i wdrażania programów sprzyjających dzieleniu się wiedzą oraz uczeniu od siebie nawzajem (jak choćby w relacji mentora z mentee).

              Budowanie zaangażowania pracowników może odbywać się również poprzez Programy Talentowe, które często są projektowane tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby poszczególnych osób i odpowiadać na nie poprzez wykorzystanie wewnętrznych zasobów dostępnych w firmach. Sprawdzone praktyki rynkowe, wskazujące jak robić to skutecznie, są już dostępne na polskim rynku. Zapraszamy do zapoznania się z benchmarkami. Naturalnie, na zaangażowanie pracowników wpływa też szereg innych zmiennych: jak docenianie przez przełożonych, wysokość wynagrodzenia, employer branding organizacji, pakiet benefitów czy – nade wszystko – treść pracy i jej różnorodność.

Dlaczego ocena zaangażowania pracowników jest tak istotna?

              Wiedząc o tym co może warunkować poziom zaangażowania wśród pracowników, wiele firm podejmuje wyzwanie jego pomiaru. Ocena zaangażowania pracowników coraz częściej bywa jednym z kluczowych parametrów weryfikacji skuteczności wdrażanych programów rozwojowych i różnorodnych  inicjatyw HRowych zmierzających do utrzymania retencji wartościowych osób w firmie. Zarówno rodzime jak i międzynarodowe korporacje wykorzystują rok rocznie profesjonalnie skonstruowane ankiety identyfikując kluczowe obszary z zakresu: relacji, środowiska i warunków pracy, przywództwa, czy wreszcie treści  samej pracy, mające największy wpływ na satysfakcję załogi i motywację do pracy. Wiedząc precyzyjnie, co dla pracowników ma znaczenie w danej branży, organizacje mogą starać się kreować klimat pracy sprzyjający zaufaniu do pracodawcy i dający możliwości rozwoju. A stąd już tylko krok do stania się firmą wysoko cenioną w rankingach pracodawców, takich jak choćby Great Place to Work ( www.greatplacetowork.pl)

Childs

Artykuły eksperckie

Podziel się