Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to program rozwojowy wdrażany w firmie, dedykowany dwóm grupom: mentorom, ich podopiecznych i ich przełożonym. Z założenia jest wewnętrznym procesem w firmie, najczęściej zarządzanym przez kogoś z działu personalnego, który służy dzieleniu się wiedzą i daje realną możliwość pracownikom uczenia się od siebie nawzajem.

Rolą firmy zewnętrznej w procesie mentoringu, jest przygotowanie Mentorów do tego aby umieli skutecznie podzielić się swoim doświadczeniem, a Mentee żeby odpowiedzialnie i stosownie do swoich potrzeb umieli z ekspertyzy mentorów korzystać. Pracujemy także z przełożonymi Mentee, aby dostrzegli jakie korzyści dla nich płyną z mentoringu i jak mogą wspierać swoich pracowników w ich osobistym rozwoju poprzez mentoring.

Proces mentoringowy

Schemat programu mentoringowego grafika

Dla kogo mentoring i kiedy się przydaje?

Mentoring w organizacji

Daje szansę na zabezpieczenie przed utratą cennej wiedzy eksperckiej w firmie, poprzez zapewnienie jej transferu do osób mniej doświadczonych

Buduje pozycję w firmie i motywację doświadczonych pracowników ułatwiając ich zatrzymanie w organizacji

Promuje kulturę organizacji opartą na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się od siebie nawzajem

Przy problemach rekrutacyjnych daje możliwość wyszkolenia i przygotowania wewnętrznej kadry sukcesorów do ważnych ról eksperckich i menedżerskich

Mentoring zawodowy dla pracowników

To szansa na korzystne zbudowanie osobistego wizerunku wśród współpracowników i dobrych relacji z kolegami, które będą procentowały przy różnych okazjach.

To okazja uczenia się od praktyków, możliwość osobistego rozwoju w zakresie wybranych kompetencji i szansa na zbudowanie nowych relacji i kontaktów w firmie.

Mentoring okiem klientów

 

Okno eksperta

Stefan Bulaszewski
Senior Coach

Kto może być Mentorem?

Artykuły eksperckie

Podziel się