Program dla Talentów

Jak rozwijać Talenty?

Zapraszając ich do wewnętrznego programu dla Talentów. Takiego który daje możliwość zebrania informacji zwrotnej od współpracowników, nazwania swoich najmocniejszych stron ale i opracowania indywidualnego planu osobistego rozwoju w firmie. Planu adekwatnego do sytuacji biznesowej i priorytetów organizacji, ale uwzględniającego także osobiste potrzeby i aspiracje uczestników.

W naszych programach klienci mają szansę zaplanować z nami swój rozwój w firmie. Prowadzą rozmowy karierowe z przełożonymi i wybierają typ kariery adekwatny do ich potrzeb.

Pracujemy także nad marką osobistą i rozwijaniem kontaktów wewnątrz organizacji. Często bowiem warunkiem osobistego sukcesu, jest współpraca z innymi i umiejętność przekonania do siebie decydentów w różnych projektach.

Przebieg programu Talentowego

Korzyści z programu Talentowego

Perspektywa firmy

Pomaga utrzymać zaangażowanie kluczowych pracowników i wykorzystać ich potencjał w firmie

Uczy pracowników podejmowania odpowiedzialności za swój własny rozwój w organizacji

Angażuje przełożonych w pracę rozwojową z kluczowymi pracownikami

Jest szansą na wdrożenie programu sukcesji

Buduje pozytywny wizerunek pracodawcy

Perspektywa uczestników

Jest okazją do zastanowienia się nad swoją karierą, aspiracjami i potrzebami

Umożliwia sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe

Zwiększa świadomości własnej roli w organizacji oraz zaangażowanie i motywację do pracy

Daje szansę na zbudowanie profesjonalnego networkingu w organizacji i wygenerowanie zapotrzebowania na swoją osobę

Opinie uczestników

Artykuły eksperckie

Podziel się