Praca menedżera i kierownika w 2023-2024 – kluczowe trendy i wyzwania

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

W erze nieustannych zmian i przemian w dziedzinie biznesu rola menedżera, kierownika czy team leadera stała się bardziej wymagająca i dynamiczna niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z nadejściem roku 2024 środowisko korporacyjne podlega znaczącym metamorfozom. Nowoczesne technologie, zmieniające się oczekiwania pracowników, a także globalne wyzwania gospodarcze kształtują nowe trendy, które determinują, jak dzisiaj wygląda praca menedżera zatrudnionego na pełny etat. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na kluczowych trendach i wyzwaniach, z jakimi będą musieli zmierzyć się w najbliższych latach tacy specjaliści, jak business development manager, sales office manager czy project manager. Sprawdź, jakie rewolucje czekają tych, którzy stoją na czele organizacji, oraz jakie umiejętności i strategie będą kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Nowe wyzwania dla menedżerów w 2024: czy będziesz gotowy?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym rola menedżera jest nieustannie narażona na zmiany. Czy menedżerowie są przygotowani na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą rok 2024? Jakie umiejętności i kompetencje będą kluczowe dla menedżerów w najbliższej przyszłości? Czy planują oni dostosować się do nowych trendów?

Menedżerowie i koordynatorzy muszą być w stanie radzić sobie z różnorodnymi aspektami zarządzania, w tym nadzorem nad zespołem, prowadzeniem działań HR oraz skutecznym zarządzaniem projektami. Dlatego też pytamy: Jakie umiejętności powinni posiadać specjaliści aplikujący na stanowiska managerskie do nowej pracy?

1. Manager ds. sprzedaży w 2024: jak odpowiedzieć na wyzwania biznesowe?

W obliczu zmieniającego się krajobrazu biznesowego sales managerzy są kluczowymi graczami w osiąganiu sukcesu organizacji. Jakie strategie i taktyki powinni przyjąć, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów? Czy menedżerowie sprzedaży powinni kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG) w swojej działalności?

W kontekście dynamicznego rynku sprzedaży, warto zastanowić się nad pytaniem: Czy kierownik sprzedaży powinien skupić się na rozwoju działań online czy tradycyjnych strategiach offline?

 • Potęga online: W erze cyfrowej, istnienie w przestrzeni online staje się nieodzowne. Rozwijanie działań online pozwala dotrzeć do szerokiej publiczności, generować leady, a także budować trwałe relacje z klientami. Marketing internetowy, obecność w mediach społecznościowych, czy e-commerce to tylko niektóre z narzędzi, które mogą zrewolucjonizować strategię sprzedażową. Dodatkowo, analiza danych online dostarcza cennych informacji, umożliwiając personalizację oferty pod indywidualne potrzeby klienta.
 • Siła tradycji offline: Nie można jednak lekceważyć korzyści płynących z tradycyjnych strategii offline. Spotkania twarzą w twarz, uczestnictwo w targach branżowych czy lokalne wydarzenia społecznościowe pozwalają budować autentyczne relacje. Dodatkowo, niektórzy klienci wciąż cenią sobie fizyczny kontakt i preferują tradycyjne metody zakupów. Działa to również jako dodatkowy element budowania zaufania do marki.
 • Synergia online i offline: Najlepsze rezultaty często są efektem zrównoważonego podejścia, łączącego potęgę online i offline. Integracja działań w obu obszarach może stworzyć synergiczny efekt, umożliwiając maksymalne wykorzystanie obu światów. Na przykład, kampanie promocyjne online mogą generować zainteresowanie, które potem może być umacniane poprzez działania offline, i odwrotnie.

2. Praca jako kierownik robót elektrycznych: trendy i perspektywy

Wraz z postępem technologii, kierownicy robót elektrycznych stają przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Jakie są najnowsze technologie w dziedzinie robót elektrycznych, a jakie umiejętności są niezbędne do skutecznego zarządzania tym obszarem w pracy menedżera? Jak branża budowlana przygotowuje się do ewolucji w zakresie elektrycznych robót budowlanych?

Analizując tę dziedzinę, warto zastanowić się: Czy menedżerowie i kierownicy robót są wystarczająco zaopatrzeni w umiejętności techniczne? Jakie są najnowsze trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej?

 • Efektywność i wydajność: Elektryczne roboty budowlane oferują nie tylko korzyści dla środowiska, ale także dla samej efektywności prac budowlanych. Dzięki technologii akumulatorów o coraz większej pojemności, maszyny te są w stanie pracować przez dłuższe okresy bez konieczności częstego tankowania. To przekłada się na zwiększenie ogólnej wydajności i elastyczności projektów budowlanych.
 • Innowacje w projektowaniu: Ewolucja elektrycznych robotów budowlanych wymusza również innowacje w projektowaniu. Maszyny te muszą być nie tylko efektywne, ale i elastyczne, dostosowując się do różnorodnych warunków budowlanych. W związku z tym, projektanci koncentrują się na stworzeniu sprzętu, który może skutecznie funkcjonować zarówno na dużych placach budowy, jak i w miejscach trudno dostępnych.
 • Kształtowanie umiejętności pracowników: Przejście na elektryczne roboty budowlane wymaga również dostosowania umiejętności pracowników. Operatorzy maszyn muszą być odpowiednio przeszkoleni do obsługi nowoczesnego sprzętu, a to z kolei stawia przed branżą wyzwanie w zakresie szkolenia i rozwijania kadr.

3. Biznes a zrównoważony rozwój: praca managera ds. ESG

Zrównoważony rozwój stał się kluczowym elementem strategii biznesowej. Jakie wyzwania stawia przed menadżerami ds. ESG (Environmental, Social, Governance) kierowanie firmą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jakie korzyści może przynieść skoncentrowanie się na aspektach społecznych i środowiskowych w zarządzaniu firmą?

W kontekście zrównoważonego rozwoju, warto zapytać: Czy firmy, które kierują się zasadami ESG, są bardziej atrakcyjne dla nowych pracowników? Jakie są konkretne wyzwania w pracy menedżera związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju w różnych branżach?

Praca menedżera – branża przemysłowa

W sektorze przemysłowym jednym z głównych wyzwań jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zużycia zasobów naturalnych. Konieczność modernizacji i stosowania nowoczesnych technologii jest kluczowa, jednak wiąże się z kosztami inwestycyjnymi i restrukturyzacją procesów produkcyjnych.

Menedżer praca – sektor rolniczy

W rolnictwie głównym wyzwaniem jest osiągnięcie równowagi między intensywnością produkcji a ochroną środowiska. Unikanie nadmiernej chemizacji, promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych, oraz zarządzanie zasobami wodnymi to kluczowe aspekty, które wymagają zmian w tradycyjnym podejściu do rolnictwa.

Branża IT i technologiczna

Choć branża technologiczna często kojarzy się z innowacjami, jej rozwój także generuje wyzwania związane z e-waste, czyli odpadami elektronicznymi. Zrównoważony rozwój w tej branży to nie tylko efektywność energetyczna, ale także odpowiedzialne zarządzanie cyklem życia produktu i recyklingiem.

Praca menedżera – sektor usługowy

W sektorze usługowym istotnym wyzwaniem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko związanego z korzystaniem z energochłonnych infrastruktur oraz wzrostem mobilności pracowników. Wprowadzenie elastycznych form pracy, wykorzystanie technologii zdalnej komunikacji, a także ułatwianie transportu publicznego to aspekty, które branża usługowa musi brać pod uwagę.

Przemysł spożywczy

W sektorze spożywczym kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Działania związane z ograniczaniem odpadów żywnościowych, zrównoważonym zarządzaniem łańcuchem dostaw, oraz promowanie produkcji lokalnej stawiają przed tym sektorem ambitne cele.

4. Menedżer ds. planowania zespołu w 2024: jak skutecznie monitorować pracę innych jako menedżer zespołu?

Efektywne zarządzanie zespołem to kluczowy element sukcesu organizacji. Jakie narzędzia i strategie powinien znać menedżer ds. planowania zespołu, aby zapewnić płynność pracy zespołu? Jakie są najnowsze trendy w zakresie planowania zespołów i koordynacji projektów?

W kontekście planowania zespołów, warto zastanowić się: Czy narzędzia takie jak Jira czy Confluence są niezbędne do skutecznego zarządzania projektem? Jak menedżerowie ds. planowania zespołu radzą sobie z dynamicznym środowiskiem biznesowym i nagłymi zmianami priorytetów?

5. Przyszłość menedżera: rozwój kariery a aktualne oferty pracy

Zmieniający się rynek pracy wymusza ciągłe dostosowywanie się menedżerów do nowych warunków. Jak menedżerowie mogą skutecznie rozwijać swoją karierę w kontekście zmieniających się trendów? Jak aktualne oferty pracy odzwierciedlają oczekiwania pracodawców względem takich specjalistów jak:

 • expert project manager;
 • connected planning manager;
 • retail manager;
 • kierownik budowy, manager robót budowlanych;
 • regional manager;
 • process manager;
 • senior HR / people operations manager;
 • lider zespołu ds. XXX;
 • communication manager.

W perspektywie rozwoju kariery warto zapytać: czy menedżerowie powinni skupić się na zdobywaniu specjalistycznych umiejętności czy też rozwijaniu kompetencji przywódczych, niezbędnych przy nadzorowaniu pracy zespołów? Jakie są najbardziej obiecujące branże pod względem kariery menedżerskiej w 2024 roku?

Podsumowując, praca menedżera w 2023/2024 to wyzwanie, ale także szansa na rozwój i sukces w dynamicznym środowisku biznesowym. Menedżerowie muszą być elastyczni, posiadający najnowsze umiejętności i gotowi dostosować się do zmieniających się realiów rynku pracy. Przeszukaj najnowsze oferty pracy, rozwijaj się i bądź gotów na nowe wyzwania, jakie niesie przyszłość zarządzania.