ANONIMOWO W DYKSRYMINACJĘ

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Pięć działających w Niemczech firm: Deutsche Post, Deutsche Telekom, Procter & Gamble, L'Oreal i Mydays weźmie jesienią udział w przedsięwzięciu, w którym kandydaci będą mogli ubiegać się o pracę, wysyłając anonimowe CV (źródło Money.pl). O zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną ma decydować podanie, które nie będzie zawierało zdjęcia, nazwiska ani danych dotyczących wieku, płci i pochodzenia. […] „Zamieszczanie zdjęcia i szczegółowych danych osobistych jest pokłosiem europejskiej tradycji kwestionariuszy osobowych, bardzo obecnej w tradycyjnie silniej regulowanych i biurokratycznych gospodarkach. W społeczeństwach o większej liberalizacji gospodarki, gdzie rola państwa i jego zwyczajów jest mniejsza, CV w wyższym stopniu traktowane jest jako swego rodzaju druk marketingowy kandydata, co dopuszcza dowolność w doborze zamieszczanych informacji.” – twierdzi Paweł Gniazdowski, ekspert zarządzania karierą, szef DBM Polska.