Aż 80 proc. kluczowych pracowników myśli o zmianie pracy

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją, że na rynku pracy mamy cztery pokolenia jednocześnie. Potrzebna jest ogromna przezorność i umiejętność dopasowania stylu zarządzania do różnych potrzeb. Jeśli mówimy o młodych pokoleniach, to nie możemy zapomnieć o autentyczności, transparentności, włączaniu i zadawaniu pytań – to kluczowe umiejętności. Bardzo pomocna może być empatia i umiejętność „wchodzenia w buty” różnych pracowników (bo przecież nawet w ramach jednego pokolenia te różnice będą na zdecydowanie szerszym poziomie, niż tylko pokoleniowym). Ważne jest także budowanie kultury różnorodności z gotowością do uczenia się od siebie nawzajem, nie tylko standardowo „z góry na dół”, ale też odwrotnie – od młodych ludzi do starszych pokoleń – tłumaczy Milena Kosińska, trener i konsultant LHH Polska.