Career mobility w trudnej zmianie

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

To, co czasem okazuje się powodem nieoczekiwanie mniejszej skuteczności programów mobilności karierowej, to silny mit o powszechnej potrzebie rozwoju wśród pracowników, często bazujący na ich deklaracjach w tym obszarze. Choć 70% pracowników zgadza się, że organizacje powinny szkolić, podnosić kwalifikacje lub rozwijać obecnych pracowników zanim podejmie się decyzje o zatrudnieniu kandydatów zewnętrznych, to jednocześnie tylko 17% pracowników na całym świecie aktywnie poszukuje nowych możliwości w ramach swojej obecnej firmy. Dostrzeganie braków w swoich kompetencjach (co deklaruje 77% respondentów w badaniu LHH/The Adeco Group) nie jest równoznaczne z realną gotowością do aktywnego angażowania się w ich rozwój w sposób i na zasadach, jakie proponuje organizacja. Wiele firm, które wdrożyły w ostatnich latach programy mobilności karierowej czy reskillingu i uspkillingu mierzą się z mniejszym od zakładanego pierwotnie zainteresowaniem załogi – pisze Agnieszka Jagiełka, Managing Director LHH Polska.