Co wolno firmom w social mediach

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W przypadku osób aplikujących na stanowisko oznacza to, że przedsiębiorcy mają prawo gromadzić i przetwarzać ich dane wrażliwe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i ważne z punktu widzenia obowiązków, które mieliby wykonywać. Pracodawca może przeglądać komentarze kandydata dostępne w social media, żeby ocenić, czy jego zatrudnienie nie pociągnie za sobą ryzyka dla firmy. Czyli np. zdobycie w ten sposób informacji, że osoba aplikująca na stanowisko doradcy przy fuzjach i przejęciach plotkuje na Facebooku o byłych klientach lub zapisała się do grupy „precz z banksterami", będzie uzasadnione z punktu widzenia pracodawcy. /dane dotyczące wykorzystywania social mediów przez rekruterów za LHH DBM Polska.