Czterodniowy tydzień pracy opłaca się wszędzie, tylko nie w Polsce

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Obserwuję skrajne postawy i wypowiedzi oparte częściej na przekonaniach i obawach niż osobistych lub podpatrzonych doświadczeniach. Prawdziwe pytanie, jakie moim zdaniem powinny postawić sobie organizacje chcące wdrożyć czterodniowy tydzień pracy, to czy management i pracownicy są gotowi do wspólnych ćwiczeń z efektywności? Wzrost efektywności, tak chętnie wskazywany w przykładach udanych wdrożeń np. w Japonii czy Nowej Zelandii jako argument „za”, nie został osiągnięty przez uznanie piątków za dzień wolny, lecz przez szereg zmian zachowań, nawyków, praktyk i procedur stosowanych dotychczas w firmie, podnosząc w ten sposób efektywność współpracy w zespołach i usuwając wiele dystraktorów będących złodziejami czasu i naszego skupienia – mówi Łukasz Gajek, szef zespołu handlowców w Lee Hecht Harrison Polska.