JAK DŁUGO SZUKA SIĘ PRACY W POLSCE

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Najnowszy raport GUS na temat poszukiwania pracy jest bardzo ciekawy. Opublikowane dane zdają się poddawać w wątpliwość niektóre utrwalone, obiegowe sądy na temat rynku pracy. W świetle tych danych nie jest wcale oczywiste, na przykład, że mężczyźni mają na rynku pracy wyraźną przewagę nad kobietami. Inny paradoksalny wniosek to fakt, że osoby z wykształceniem podstawowym zdają się lepiej dawać radę w poszukiwaniu pracy niż kandydaci z maturą. To częściowo przeczy poglądowi, że im lepsze kwalifikacje tym szybszy sukces kandydata. Częściowo, bo jednak ustalenia GUS dowodzą przewagi osób z wyższym wykształceniem w wyścigu po pracę. Wszystko to prowadzi do wniosku, że rynek pracy jest niesłychanie żywy i zmienny, a zatem należy być bardzo ostrożnym w formułowaniu uogólniających tez na temat jego mechanizmów, istniejących lub nie czynników dyskryminujących lub rozmiarów zjawisk patologicznych – komentuje Paweł Gniazdowski z Lee Hecht Harrison DBM w Polsce.