Jak firmy powinny budować ofertę zatrudnienia, aby zachęcić najlepszych kandydatów

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Z naszych informacji wynika, że nadal w wielu firmach wprowadzane są elementy tak zwanego stress interview, w którym kandydat w trakcie rozmowy spotyka się z dosyć nieuprzejmym traktowaniem przez rozmówcę (podważane są jego wypowiedzi) albo agresywnym tonem dyskusji. Większość kandydatów wychodząc z takich spotkań deklaruje, że nie chciałaby podejmować pracy w firmach, w których doświadczyli nieuprzejmego traktowania już na etapie rekrutacji. Niejednokrotnie zdarzało się nam słyszeć opowieść o nietypowych spotkaniach: ktoś przyszedł na rozmowę rekrutacyjną, a okazało się, że pracodawca zaplanował dla kandydata kilkugodzinne ćwiczenia assessmentowe. Albo inny przypadek, kandydatka weszła na spotkanie, na którym czekało na nią aż sześciu rozmówców reprezentujących różne działy firmy – komentuje Marta Staszewska, Senior Career Consultant & Coach w Lee Hecht Harrison DBM Polska.