Jakie korzyści międzypokoleniowa siła robocza może przynieść firmom?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W ankiecie Lee Hecht Harrison Penna przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii w 2017 r. pracownicy stwierdzili, że najczęstszą przyczyną nierówności w miejscu pracy jest dyskryminacja ze względu na wiek, podczas gdy w tym roku w Irlandii badanie przeprowadzone przez firmę Matrix wykazało, że nierówność pod względem wynagrodzenia i wieku (30%) była najczęstszą formą dyskryminacji.