Jedna taka osoba kosztuje firmę średnio 35 tys. zł rocznie

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Jak poprawić zaangażowanie pracowników i ich motywację? Według Pawła Gniazdowskiego z LHH Polska menedżerowie globalnych korporacji mogliby dokonać refleksji nad wpływem postępującej globalistycznej standaryzacji procesów oraz centralizacji ważnych decyzji na indywidualną kreatywność, dążenie do rozwoju i zaangażowanie pracowników. – Ale jakoś nie liczę na taką refleksję – przyznaje szczerze Paweł Gniazdowski. – „Liniowym” liderom zespołów radziłbym podejmować działania wiążące zaangażowanie pracowników z ich poczuciem związku i lojalności wobec czynników bardziej lokalnych, takich jak ich zespół czy klienci – dodaje.