KŁAMSTWA W CV, CZY FIRMY MAJĄ ZBYT DUŻE OCZEKIWANIA?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Wydaje się, że obecnie największym sprzymierzeńcem osób szukających pracy jest perfekcyjnie skonstruowane CV, w którym rzeczywiste informacje przeplatane są nieprawdziwymi. Udoskonalone życiorysy są z kolei często wynikiem abstrakcyjnych i nierealnych wymogów, które stawiają przed kandydatami pracodawcy. Jacek Zimnicki, konsultant Lee Hecht Harrison DMB Polska, komentuje: „Przy obecnej liczbie kandydatów do pracy firmy stosują specjalne programy komputerowe, które dokonują wstępnej selekcji CV, na przykład odrzucają te, które nie zawierają danych fraz czy sformułowań […] Tymczasem w czasach „ręcznego" wprowadzania CV do bazy ktoś ten dokument oglądał, ktoś mógł powiązać sformułowania użyte przez mało zorientowanego kandydata z systemem kryteriów używanych w bazie.”