Kontrakt lidera

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Analiza dowodzi, że istnieje wyraźne powiązanie między odpowiedzialnym przywództwem a osiąganymi przez firmę wynikami. Tam, gdzie liderzy na co dzień wykazują odpowiedzialną postawę, wymierne wyniki biznesowe są na wyższym poziomie. Jednocześnie okazuje się, że wielu liderów jest za bardzo pochłoniętych osiąganiem jak najlepszych rezultatów biznesowych i technicznymi aspektami, jakie są z tym związane w organizacji. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu angażują się w tak kluczowe kwestie przywódcze, jak zarządzanie ludźmi, inspirowanie ich i motywowanie, budowa wysoko wydajnych zespołów czy kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi pracowników – mówi w wywiadzie Vince Molinaro, mówca biznesowy, Global Managing Director w Lee Hecht Harrison.