Kto przegapił sygnały ostrzegawcze?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Każdy bezpośredni przełożony powinien regularnie, a nie tylko raz w roku, sprawdzać poziom satysfakcji z pracy wszystkich swoich pracowników, szczególnie tych kluczowych. Jest to istotna część obowiązków zarządczych na każdym poziomie organizacji. Ważne jest, aby definiować czynniki motywujące i demotywujące pracowników, wspólnie pracować nad eliminacją przeszkód. Warto też regularnie udzielać informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, aby wzmacniać poczucie wartości i zaangażowanie, jak i korygującej, wskazując obszary wymagające rozwoju – pisze Małgorzata Kwiatkowska, coach i trener LHH Polska.