MAŁOPOLSKIE ZWALNIA Z OUTPLACEMENTEM

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Małopolskie ponad średnią krajową w wykorzystaniu outplacementu – tę formę wsparcia dla odchodzących pracowników stosowało 55% ankietowanych firm z Krakowa i regionu (w całym kraju z outplacementu korzysta 48% przedsiębiorstw). Małopolskie firmy najczęściej (58%) proponują outplacement odchodzącym menedżerom i kadrze zarządzającej (outplacement indywidualny), rzadziej (33%) specjalistom i pracownikom produkcji (outplacement grupowy) – choć i tak w przypadku outplacementu grupowego jest to wynik znacznie przekraczający średnią krajową (16%). Znajomość pojęcia outplacementu indywidualnego zadeklarowały wszystkie (100%) z badanych firm (średnia krajowa to 89%), a outplacementu executive 74% (średnia krajowa to 75%). Programy outplacement finansowane ze środków unijnych przeprowadził co trzeci przedsiębiorca spośród tych, którzy oferowali tę formę wsparcia odchodzącym pracownikom. Firmy przy realizacji usług outplacement najczęściej korzystały ze wsparcia: DBM Polska 23%, Advisory Group Test 9%, Lgrant 8%, BC System 5%, WYG International Polska 3%. Badanie rynku usług outplacementowych w Polsce przeprowadziła w pierwszym kwartale 2011 roku firma Syntetos New Market Research. Łącznie przebadano 500 firm z całego kraju.