Miara wartości rozstania

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Najtrudniejsza na rynku pracy zawsze była i wydaje się, że będzie coraz bardziej sytuacja osób z najwyższych stanowisk, tzw. top executives. Badanie LHH DBM wskazuje, że w latach 2018-2019 o 12 proc. wydłużył się średni czas poszukiwania nowej pracy przez menedżerów wyższych szczebli w porównywaniu z latami 2015-2017. Tu silne przełożenie na utratę pracy ma nie tylko zmiana pokoleniowa, której jesteśmy świadkami, ale także spłaszczanie się wielu struktur organizacyjnych firm międzynarodowych i coraz silniejsze procesy outsourcingowe oraz centralizacje funkcji zarządczych. Liczba stanowisk w Polsce, na które mogą aplikować top executives, maleje z każdym rokiem.