NAJLEPSI PRACOWNICY ODCHODZĄ Z FIRMY, BO…

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W pierwszej kolejności warto poznać przyczyny leżące u podstaw decyzji pracownika o odejściu. Center for Management & Organization Effectiveness jako najczęstsze powody podaje brak uznania (43 proc.), brak możliwości awansu (35 proc.) i decyzyjności (31 proc.) oraz złe relacje z szefem (31 proc.). W Polsce według badań portali eRecruiter i GoWork wśród głównych powodów rezygnacji z pracy dominują: niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, zła atmosfera w pracy, braki po stronie zarządzania i przywództwa oraz poczucie braku decyzyjności. Z kolei badanie Antal Attrition w firmach z sektora SSC, BPO i ITO jako wiodącą przyczynę wskazuje brak możliwości rozwoju oraz zmianę ścieżki zawodowej. Powody są różne i, jak wskazują badania, nie zawsze musi chodzić o pieniądze – pisze Zofia Kowalska, konsultantka kariery z Lee Hecht Harrison DBM Polska.