Narzędzia cyfrowe w HR – jak zoptymalizować rekrutację?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Wydawać by się mogło, że nie jest to moment, gdy temat rekrutacji miałby większe znaczenie – w zalewie informacji o ograniczeniach zatrudnienia, zamrożeniu procesów, trudno znaleźć optymistyczne zapowiedzi masowych poszukiwań pracowników. Jednak w części branż procesy rekrutacyjne prowadzone są bez zmian lub maksymalnie z 50% ograniczeniem. Według danych z badania przeprowadzonego przez LHH wśród pracodawców należą do nich w Polsce branża produkcyjna, energetyczna, farmaceutyczna / medyczna, FMCG, centra usług wspólnych oraz finanse i bankowość – a taką deklarację złożyło 48% uczestniczących firm. Można też założyć, że wraz z kolejnymi etapami odmrożenia gospodarki będą stopniowo pojawiały się procesy rekrutacyjne firm, które np. wstrzymały się z zatrudnianiem pracowników, czekając na rozwój sytuacji lub przedsiębiorstw, które czasowo ograniczały zatrudnienie.