Pomnażać, nie zakopywać

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Myśląc o kwestii rozwoju talentów w XXI w. należy zwrócić uwagę na wszystkie trzy elementy – przywództwo, kulturę i bezpośrednią pracę z talentami – jednak z największym naciskiem na budowanie kultury, czyli środowiska pracy. Ma to związek z opisanym w psychologii społecznej fenomenem tzw. podstawowego błędu atrybucji, który polega na tym, że generalnie jako homo sapiens mamy tendencję do przeceniania wpływu cech jednostkowych, osobniczych na ludzkie zachowanie i niedoceniania wpływu środowiska, w którym się człowiek w danym momencie znajduje – pisze Piotr Kociołek, master coach w Lee Hecht Harrison Polska.