Sprawdzian z agile’u

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W firmach, do których automatyzacja wkracza na dużą skalę i których biznesowe oblicza szybko zmieniają się w ostatnich latach, czyli np. w branży bankowej i usług profesjonalnych, o konieczności reskillingu czy upskillingu mówiło się dużo, i to już od dwóch, trzech lat. Podobnie w branży energetycznej. Z jednej strony z powodu postępu technologicznego spada zapotrzebowanie na niektóre zawody, ale z drugiej – rośnie potrzeba zatrudniania ludzi o nowych kompetencjach. Zwolnienie części doświadczonych pracowników, z dużym stażem pracy, jest ruchem wątpliwym pod względem nie tylko moralnym, lecz także kosztowym. A jeśli dołożymy do tego koszt rekrutacji osób o nowych umiejętnościach, taka inżynieria kadrowa będzie po prostu nieopłacalna. Stąd rosnące zainteresowanie redeploymentem – pisze Agnieszka Jagiełka, Partner w Lee Hecht Harrison Polska.