TO MOŻE BYĆ ROK SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW HR

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

Zdaniem Agnieszki Jagiełki i Łukasza Gajka z LHH Polska, HR-owcy mają obecnie unikalną szansę przejścia od roli operacyjnej do roli o istotnie większym znaczeniu strategicznym. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wymuszona przez pandemię zmiana funkcjonowania firm, w tym zdalna, a wkrótce hybrydowa praca czy też cyfryzacja i automatyzacja procesów – nadal będzie oznaczać duże wyzwanie związane z zarządzaniem ludźmi. W tym z ich motywacją, podwyższaniem kwalifikacji i przekwalifkowaniem (czyli re-skillingiem i up-skillingiem), a także rekrutacją nowych talentów.