UNIA DAJE PIENIĄDZE NA MIĘKKIE LĄDOWANIE

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W 2010 roku pieniądze z poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można wydać na szkolenie osób zwolnionych. Wcześniej przeznaczone były tylko dla pracujących. W całym kraju do zdobycia z tego poddziałania jest około 220 mln zł. […] „Ważne, by zachęcać biorących udział w programach do aktywności i nie sprowadzać działań tylko do zabezpieczenia społecznego. Nie należy złudnie obiecywać, że czyjeś szanse na rynku wzrosną tylko dlatego, że ktoś ukończy kurs.” – ostrzega Katarzyna Pieciul, Partner Zarządzający DBM Polska.