Zmieniać pracę co dwa lata? Czy im dłuższy staż, tym lepszy?

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

– Ocena kandydata na bazie długości zatrudnienia u jednego pracodawcy jest błędem myślowym. Tu zamiast pytania: „jak długo kandydat pracował w firmach wpisanych do CV?” należałoby się zastanowić „co było powodem zmiany zawodowej lub jej braku?” – mówi Monika Sójka, Team Leader w LHH Recruitment Solutions.