Zrównoważony rozwój to też dbałość o kondycję psychiczną pracowników

Zapytania prasowe

Napisz do nas!

maciej.mianowski@lhh.com

+48 607 371 743

W Polsce problem „cichego odchodzenia” wynika z braku zaufania, które jest podstawą relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – jeśli podwładni czują, że się o nich nie dba, oni też przestają dbać o swoje zadania. Potwierdza to globalna analiza firmy LHH, według której quiet quitting jest reakcją pracowników, w tym także menedżerów, na przemęczenie i przeciążenie pracą w ostatnich dwóch latach, przy braku odpowiedniego wsparcia pracodawcy. W takiej sytuacji dostęp do konsultacji z psychologami już nie wystarczy. Równie istotne jest wdrażanie rozwiązań systemowych, które mają na celu optymalizację stylu pracy i zarządzanie bieżącym obciążeniem zadaniami.