Procesy rekrutacyjne: trzy powody, dla których nie możesz znaleźć kandydata

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

Rekrutacje nigdy nie były łatwe.

A dziś są naprawdę nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę dojmujący brak wykwalifikowanych kandydatów oraz niepewność panującą w całej gospodarce.

Firmy stają się coraz mniej skłonne do ryzyka i oczekują od przyszłych pracowników perfekcyjnego spełnienia oczekiwań z ogłoszenia o pracy. Pogłębiająca się kompetencyjna luka oraz nowe oczekiwania pracowników (jak choćby elastyczne warunki pracy) dodatkowo komplikują procesy rekrutacyjne.

Jak więc przejść przez obecne trudności w rekrutacji i zbudować idealny zespół?

Jak pokonać przeciwności i zgromadzić najlepszą możliwą drużynę do realizacji biznesowych celów?

Czas i zasoby w rekrutacji: czy Twoja firma jest atrakcyjna dla najlepszych ludzi?

Braki kadrowe i kompetencyjne to poważne utrudnienia dla firm. 87% firm na całym świecie obecnie doświadcza braków umiejętności lub spodziewa się ich w ciągu najbliższych lat. Gdy niedobór umiejętności idzie w parze z niedoborem kandydatów, pula potencjalnych odpowiednio wykwalifikowanych pracowników staje się bardzo mała.

Przeprowadzone przez LHH badanie na LinkedIn pokazało, że 36% respondentów uważa, że dotarcie do dopasowanych kandydatów to największy problem w rekrutacji. Przyciąganie właściwych osób może być czasochłonne i wymagać dużej ilości zasobów, a w sytuacji niedoboru siły roboczej staje się też skomplikowane operacyjnie. Podjęcie decyzji pod presją czasu i braku zasobów może prowadzić do pochopnych decyzji, wzrostu kosztów i zmarnowania okazji na zatrudnienie rzeczywiście najlepszej osoby.

Opracowanie prawidłowych opisów stanowisk i ustawienie klarownych procesów umożliwia sprawne zatrudnianie, ale nadal może wymagać sporego zaangażowania ze strony rekrutującej firmy. Z kolei po zidentyfikowaniu potencjalnych kandydatów, umówienie rozmów kwalifikacyjnych może stanowić wyzwanie logistyczne. Przeprowadzanie wielu rund rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzanie referencji potencjalnie dodatkowo wydłuży ten proces. To może być jeszcze większe wyzwanie, jeśli trzeba w krótkim czasie znaleźć kandydatów do objęcia wielu stanowisk.

Zaangażowanie zewnętrznego partnera rekrutacyjnego pozwala zdjąć dużą część tych obciążeń z rekrutującej firmy. Doświadczona agencja rekrutacyjna będzie działać efektywnie, może też istotnie wspomóc Klienta na każdym etapie procesu, w tym w kluczowym określeniu potrzeb i oczekiwań wobec nowej osoby.

Wynagrodzenie: transparentność i oczekiwania a proces rekrutacji

Płaca poniżej średniej branżowej jest największym problemem w rekrutacji według aż 55% osób, które wzięły udział w naszym badaniu. Wraz ze wzrostem kosztów życia i niepewnością zatrudnienia w wielu sektorach, poszukujący pracy zwracają na konkurencyjne wynagrodzenie szczególną uwagę. Jeśli mogą zarobić więcej w innej firmie lub są niepewni oferowanej przez Ciebie pensji, są mniej skłonni odpowiedzieć na Twoje ogłoszenie pracy.

Organizacja CIPD w raporcie Labour Market Outlook pokazuje, że jednym z najczęstszych środków stosowanych przez brytyjskich pracodawców do obsadzenia stanowisk jest podnoszenie płac. 43% badanych firm używa zwiększenia wynagrodzeń jako strategii rekrutacyjnej.

Niektórzy pracodawcy mogą nie mieć budżetu na konkurencyjne płace i nie podadzą zakresu wynagrodzenia w ogłoszeniu. Może to skutkować utratą wykwalifikowanych kandydatów na rzecz konkurentów lub odrzuceniem ofert pracy.

Transparentne prezentowanie oferowanego wynagrodzenia może zapewnić, że kandydaci nie zniechęcą się z powodu niepewności co do zarobków. Dzięki komunikowaniu możliwej pensji obie strony mają jasność odnośnie do jednego z kluczowych aspektów zmiany pracy. Dodatkowo, rekrutująca firma nie straci czasu i zasobów na rozmowy z kandydatami, którzy mają zbyt duże dla niej oczekiwania finansowe.

Proces rekrutacyjny z perspektywy kandydata a zaufanie

Zaufanie między potencjalnym pracodawcą a poszukującymi pracy jest kluczowe. Niestety, wzrost liczby fałszywych ogłoszeń o pracy i „ghostingu” ze strony pracodawców szkodzi zaufaniu kandydatów do procedur rekrutacyjnych potencjalnych przyszłych firm. Skutkiem może być mniejsza pula kandydatów, większe koszty rekrutacji i większa rotacja.

Badania pokazują, że niektóre ogłoszenia pracy są publikowane online bez zamiaru ich obsadzenia. Jednym z najczęstszych przyczyn takiego działania jest chęć uspokojenia przeciążonych pracowników i stworzenie iluzji rozwoju firmy.

Następuje również wzrost „ghostingu”. Badanie przeprowadzone na 1 500 pracownikach na całym świecie pokazało, że 75% poszukujących pracy było ignorowanych przez potencjalnych pracodawców po rozmowie kwalifikacyjnej. Wraz ze wzrostem liczby ludzi opisujących swoje negatywne doświadczenia na portalach i mediach społecznościowych rośnie również ryzyko, że firmy, które źle traktują kandydatów zaobserwują spadek liczby aplikacji.

Udzielenie odpowiedzi każdemu kandydatowi to duże wyzwanie, szczególnie dla mniejszych firm. Jednym ze sposobów na zapewnienie, że kandydaci będą wierzyć w autentyczność ofert oraz szacunek ze strony firmy, jest korzystanie z zaufanego partnera rekrutacyjnego. Taki partner może zadbać o doświadczenie kandydata i zapewnić skuteczne rozwiązania rekrutacyjne Twojej firmie.

Proces rekrutacyjny może być skomplikowany i wymagający dla pracodawców, ale inwestując w wysiłki rekrutacyjne i retencyjne, w tym angażując partnerów rekrutacyjnych, firmy mogą zbudować silny, utalentowany zespół. Współpraca z zaufaną agencją rekrutacyjną może pomóc pracodawcom pokonać przeszkody w przyciąganiu najlepszych talentów i zminimalizować negatywny wpływ procesów rekrutacji na już zatrudnionych.

Dobry proces rekrutacji na stanowisko pracy

Często firma nie może znaleźć dobrego kandydata na dane stanowisko, ponieważ proces rekrutacyjny jest niespójny, nieprzemyślany lub chaotyczny. Jak więc pokrótce wygląda proces rekrutacji skuteczny i efektywny dla dwóch stron? To proces wieloetapowy, który wyróżnia się kilkoma kluczowymi elementami. Na początku, definiując konkretne stanowisko, rekruter powinien precyzyjnie określić wymagania i kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku. To umożliwia skoncentrowanie się na poszukiwaniu kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom firmy. W ogłoszeniu jednak powinny znajdować się również wszystkie niezbędne informacje dla kandydata, w tym wynagrodzenie, co sprawi, że rekrutacja pracownika przebiegnie sprawniej.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej, która jest jednym z najważniejszych etapów procesu rekrutacji, rekruter powinien dokładnie ocenić kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata. Jednak równie istotne są cechy charakteru i kompetencje miękkie, które wpływają na skuteczność w pracy na danym stanowisku.

Feedback dla kandydatów do pracy po procesie rekrutacji jest kluczowy dla doskonalenia działań rekrutacyjnych. Odpowiednie zaangażowanie działu HR i dostosowanie procesu rekrutacji do aktualnych potrzeb firmy oraz rynku pracy to kolejne kluczowe elementy sukcesu. Skuteczna selekcja kandydatów, zarówno w przypadku rekrutacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, decyduje o znalezieniu najlepszego kandydata.

Po wybraniu odpowiednich kandydatów, proces rekrutacji zamienia się w onboarding, czyli wprowadzenie nowego pracownika do firmy. Efektywne  zaplanowanie poszczególnych etapów  onboardingu i dostarczenie odpowiednich informacji zwrotnych pomagają w integracji pracowników oraz sprzyja długotrwałemu zatrudnieniu w firmie, co doskonale wieńczy rekrutację.

Podsumowując, o sukcesie procesu rekrutacyjnego decyduje kompleksowe podejście. Dbałość o odpowiednie etapy, feedback oraz ciągłe doskonalenie procesu sprawiają, że firma może skutecznie pozyskiwać i zatrzymywać wykwalifikowanych pracowników. W naszych publikacjach znajdziesz więcej informacji o tym, jak wygląda dobry proces rekrutacji krok po kroku!