Program dobrowolnych odejść jako alternatywa do zwolnień grupowych

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco

Historycznie programy takie były wdrażane w dużych sprywatyzowanych firmach, z układami zbiorowymi i gwarancjami zatrudnienia, utrudniającymi wszelkie zmiany struktury organizacji i redukcje etatów.

Z czasem Programy Dobrowolnych Odejść przyjęły się także w firmach z kapitałem zagranicznym wobec coraz mniejszych grup pracowników ze względu na lepszy odbiór społeczny, niż w przypadku zwolnień.

Polskie ustawodawstwo nie daje precyzyjnych wytycznych co do wdrożenia PDO, jednak wskazuje wyraźnie, że stroną decydującą się na rozwiązanie umowy o pracę ma być pracownik uzyskujący od firmy atrakcyjny pakiet świadczeń w przypadku rozstania.

Takie rozwiązanie zwykle wiąże się z wyższym kosztem dla pracodawcy niż zwolnienia, jeśli alternatywą jest wypłata jedynie kodeksowo gwarantowanych świadczeń. PDO gwarantuje mniejsze koszty społeczne i skutecznie minimalizuje ryzyka prawne wystąpienia przez pracownika przeciwko pracodawcy w sądzie.

Outplacement jako część pakietu oferowanego osobom przystępującym do PDO ma za zadanie:

  • Zmniejszyć obawę odchodzących pracowników o znalezienie nowej pracy
  • Zwiększyć gotowość do przystąpienia do programu wśród osób, które nie mają jeszcze potwierdzonej nowej pracy i próbują realnie ocenić ryzyko związane z odejściem
    od obecnego pracodawcy
  • Wzmocnić wizerunek pracodawcy jako firmy odpowiedzialnej społecznie wśród osób
    odchodzących z firmy i pozostających w niej
  • Pomóc pracownikom bardziej świadomie dokonywać wyborów karierowych adekwatnie do danej sytuacji rynkowej w ich branży
  • Ułatwić menedżerom rozmowę z różnymi grupami pracowników o tym, czy w ich przypadku przystąpienie do programu ma sens

 

Tekst pochodzi z PRZEWODNIKA OUTPLACEMENT:

Kompleksowy przewodnik outplacement

>> POBIERZ <<