Raport: Odprawa, outplacement i świadczenia dodatkowe dla menedżera

O praktykach rozstaniowych z menedżerami w Polsce i ich wyzwaniach w poszukiwaniu nowej pracy
Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Raport outplacement i świadczenia dodatkowe dla menedżera

Raport jest analizą informacji zebranych od menedżerów średniego i wyższego szczebla zwolnionych z organizacji z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Ankietowanych pytaliśmy:

  • Jakie były okoliczności rozstania z firmą,
  • Jaka była wysokość oferowanych im odpraw oraz o pakiety dodatkowych świadczeń jakie otrzymali przy wypowiedzeniu
  • Co najbardziej przydało się podczas poszukiwania nowej pracy
  • Jakie znaczenie miał dla nich outplacement jako wsparcie ich procesu zmiany karierowej
  • Z jakimi wyzwaniami zmierzyli się na rynku pracy, jak i gdzie szukali pracy
  • Jakie mają rady, dla tych którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Na co powinni zwrócić uwagę, aby zmniejszyć swój stres oraz znaleźć pracę odpowiednią dla swoich aspiracji karierowych i predyspozycji zawodowych.

Wszyscy nasi ankietowani byli uczestnikami programów outplacemetowych. Na podstawie różnych prowadzonych regularnie w Polsce badań własnych LHH rynku outplacementu w Polsce wydaje się, że odsetek firm, które zapewniają odchodzącym pracownikom wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy w różnej formie nie przekracza 15-20% (choć w określonych grupach i sektorach może wynosić nawet 40%). To wciąż daleko od uznania go za powszechny standard. W Anglii szacuje się, że tego typu programy stosuje 70% firm, a w innych krajach Europy powyżej 50%, o ile nie jest on obowiązkowy jak w Belgii czy we Włoszech. Za dobrą monetę w naszym kraju można uznać fakt, że odsetek firm stosujących outplacement wobec różnych grup pracowników rośnie: od 5% w 2001 do wspomnianych wartości w ostatnich 2 latach.

LHH Polska zastrzega sobie prawo nieprzesyłania materiałów merytorycznych przedstawicielom firm świadczących usługi konsultingowe, rekrutacyjne lub szkoleniowe z obszaru HR, które uznajemy za konkurencyjne wobec działalności LHH Polska.