Reskilling, upskilling, outskilling – pomost między tym, co było, a co będzie

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Reskill blog

Restrukturyzacja z jednej strony to proces, który przeprowadzany jest w celu osiągnięcia konkretnego wyniku biznesowego, a z drugiej moment trudny dla wielu pracowników na poziomie indywidualnym. Finalnie zmiana wpływa zarówno na pracownika, który traci pracę oraz na tych, którzy pozostają w organizacji. Jednocześnie przekłada się na budowanie wizerunku jako pracodawcy, partnera biznesowego czy nawet szerzej – relacji z klientem bądź marki produktu.

Organizacje, którym zależy na szerszej perspektywie wprowadzanych restrukturyzacji coraz częściej rozwa­żają reskilling i upskilling jako możliwość „ekologicznego” podejścia do zbudowania relacji z pracownikiem w nowym wymiarze: edukacyjnym. Przyglądając się raportom (od 2019 do 2023) Eurochambers Economic Survey (eurochambres.eu) jasno widać, że jednym z największych wyzwań krajów europejskich jest stale utrzymujący się brak wykwalifikowanych pracowników.

Czym Jest upskilling? 

Upskilling to proces, który polega na uzupełnianiu luk kompetencyjnych i podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach obecnego stanowiska bądź z perspektywą awansu pionowego. W tym celu organizowane są rozmaite szkolenia, kursy lub warsztaty, które zapewniają dostęp do wiedzy specjalistycznej z danego zakresu,  W jaki sposób upskilling wpływa na rozwój pracowników i jakie są korzyści dla przedsiębiorstwa?

Wdrożenie programów upskillingu umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności, dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji, co wpływa pozytywnie na efektywność ich działań. Przedsiębiorstwa, które inwestują w rozwój umiejętności pracowników wewnątrz firmy poprzez upskilling i reskilling, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku.

Jednym z kluczowych aspektów w kontekście podnoszenia kwalifikacji jest również skupienie się na umiejętnościach miękkich, które stają się coraz bardziej wartościowe w środowisku biznesowym. Czy Twoja organizacja jest gotowa na to, by skutecznie wdrożyć upskilling?

Reskilling – czyli jak zdobyć nowe umiejętności 

Reskilling to nic innego jak przekwalifikowanie pracowników do zupełnie nowych umiejętności, często związanych z nowymi technologiami czy obszarami biznesowymi. W jaki sposób reskilling wpływa na rozwój pracowników, a także na strategię firmy?

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego i automatyzacji reskilling staje się nieodłącznym elementem utrzymania się na rynku pracy. Firmy, które umożliwiają swoim pracownikom zdobycie umiejętności z obszarów związanych z sztuczną inteligencją czy cyfrową transformacją, mogą efektywnie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe.

Reskilling to proces, który odgrywa kluczową rolę również w skuteczności wdrażania programów nowoczesnego zarządzania talentami. Jakie są wyzwania związane z reskillingiem w Twojej firmie, a może już zacząłeś dostosowywać swoje strategie w tym kierunku?

Outskilling – nowe podejście do rozwoju pracowników

Outskilling, choć mniej popularny, to podejście, które warto wziąć pod uwagę w kontekście zarządzania rozwojem pracowników. Co oznacza outskilling i jakie są jego potencjalne korzyści?

Outskilling to proces wspierania pracowników w zdobywaniu umiejętności przydatnych poza daną organizacją. To także inwestowanie w rozwój kompetencji miękkich, które mają znaczenie interdyscyplinarne. Czy Twoja firma jest gotowa na aktywne zachęcanie pracowników do zdobywania nowych umiejętności, nawet jeśli nie związane są one bezpośrednio z ich obecną rolą?

Wspieranie outskillingu może stanowić kluczowy element strategii zarządzania talentami, zwłaszcza w kontekście zmieniających się potrzeb firm i roli pracowników w organizacji. Jakie możliwości rozwoju oferuje outskilling, a może warto zastanowić się nad jego implementacją w Twojej firmie?

Reskilling czy upskilling?

Czy rozumiesz różnicę między reskillingiem a upskillingiem? Czy są one równoznaczne, czy może istnieją istotne różnice?

Upskilling skupia się na podnoszenieniu kwalifikacji w obecnych obszarach, z kolei reskilling koncentruje się na przekwalifikowaniu pracowników do nowych umiejętności. Odpowiednie zrozumienie tych pojęć ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania rozwojem pracowników. Warto pamiętać, że luki kompetencyjne mogą być różne w zależności od konkretnej osoby – potrzeby pracowników w tej kwestii zależą w dużej mierze od piastowanego stanowiska, posiadanych umiejętności i roli w organizacji.

Jakie umiejętności są kluczowe na współczesnym rynku pracy?

W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy, jakie umiejętności są obecnie najbardziej poszukiwane przez pracodawców?

Nowe technologie, cyfrowa transformacja i rozwój przedsiębiorstw wymagają od pracowników posiadania specjalistycznych umiejętności. Zrozumienie, które kompetencje są kluczowe dla Twojej branży, może stanowić istotny element skutecznej strategii upskillingu i reskillingu. Jakie umiejętności są obecnie najbardziej wartościowe w Twojej branży?

Jak wdrożyć program ppskillingu w firmie?

Wdrożenie programu upskillingu wymaga odpowiedniego planu i podejścia. Jakie kroki powinny być podjęte, aby skutecznie wprowadzić upskilling w firmie?

Proces wdrożenia upskillingu powinien uwzględniać identyfikację istniejących umiejętności pracowników, określenie obszarów do rozwoju, a także dostosowanie programów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb. Jakie są kluczowe elementy skutecznego wdrożenia programu upskillingu w firmie?

Jakie są korzyści związane z ppskillingiem pracowników?

Dlaczego warto inwestować w upskilling pracowników? Jakie korzyści mogą wyniknąć dla firmy i jej pracowników?

Skuteczne programy upskillingu przyczyniają się nie tylko do rozwoju pracowników, ale także zwiększają lojalność pracowników, poprawiają efektywność pracy, a nawet mogą wpływać na poziom satysfakcji klientów. Jakie korzyści mogą wyniknąć z inwestycji w upskilling w kontekście Twojej firmy?

Upskilling a konieczność adaptacji do automatyzacji

Jak rozwijać umiejętności pracowników w kontekście automatyzacji i postępującej technologizacji?

Automatyzacja zmienia wymagania rynku pracy, stawiając przed firmami konieczność dostosowania się do nowych realiów. Jakie umiejętności są kluczowe w erze automatyzacji, a jakie działania można podjąć, aby pracownicy byli gotowi na te zmiany? Jak upskilling wpływa na adaptację pracowników do postępującej automatyzacji?

Outskilling a przewaga konkurencyjna na rynku pracy

Czy wspieranie outskillingu może przynieść firmie przewagę konkurencyjną na rynku pracy? Dostarczanie pracownikom umiejętności przydatnych poza daną organizacją może wpływać pozytywnie na ich rozwój, a jednocześnie budować pozytywny wizerunek pracodawcy (employer branding). Warto wspomnieć o pozostałych zaletach outkillingu, m.in.:

  • Lojalność Pracowników: Pracownicy, którzy dostrzegają, że firma inwestuje w ich rozwój, nawet jeśli jest to związane z umiejętnościami przydatnymi również poza firmą, często są bardziej lojalni. Zwiększa to retencję talentów, co jest kluczowe w środowisku, gdzie rywalizacja o najlepszych pracowników jest coraz intensywniejsza.
  • Elastyczność Zespołu: Outskilling pozwala pracownikom poszerzać swoje umiejętności w różnych obszarach, co sprawia, że stają się bardziej elastyczni i dostosowani do zmieniających się potrzeb firmy. Elastyczny zespół jest w stanie lepiej reagować na nowe wyzwania i szybko adaptować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
  • Efektywność na Rynku Pracy: W dobie intensywnej konkurencji o talenty, firmy, które oferują nie tylko atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale także rozwijają pracowników poza standardowymi ramami, są bardziej atrakcyjne dla kandydatów. To może przekładać się na skuteczną rekrutację i utrzymanie silnego zespołu.
  • Innowacyjność i Kreatywność: Pracownicy, którzy zdobywają umiejętności poza swoją tradycyjną dziedziną, mogą przynosić świeże spojrzenie i pomysły do firmy. Outskilling wspiera rozwijanie nowych kompetencji interdyscyplinarnych, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i kreatywności w pracy.
  • Adaptacja do Zmian: Outskilling ułatwia pracownikom adaptację do zmian na rynku pracy, co jest kluczowe w erze szybko postępującej automatyzacji i technologizacji. Firma, która ma pracowników gotowych na elastyczne dostosowywanie się do nowych trendów, może lepiej utrzymać swoją konkurencyjność.

Jakie są najnowsze trendy w obszarze upskillingu i reskillingu?

Zarówno reskilling, jak i upskilling jest ważny z perspektywy pomyślnego funckjonowania całej organizacji. Warto mieć na uwadze, że kluczową rolę pod kątem implementacji programów rozwojowch odgrywa nie tylko kierownictwo – od którego decyzji zależy szeroko rozumiany sukces przedsiębiorstwa – ale również branża HR. Zespoły odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi zajmują się wdrażaniem konkretnych rozwiązań i kontrolą ich efektywności. Bardzo ważna jest również kultura uczenia się przez całe życie (tzw. learning agility), które powinna być propagowana na każdym szczeblu firmy.

Wdrażanie programów rozwojowych upskillingu i reskillingu warto rozważyć w sytu­acjach, gdy zmiany restrukturyzacyjne są związane ze zmianą modelu biznesowego, wymagającego korekt na poziomie kompetencji poszczególnych obszarów biznesowych. Chcemy zatrzymać lojalnych i zaanga­żowanych pracowników, którzy od lat wspierają firmę w lepszych i gorszych momentach. Takie rozwiązanie może przynieść korzyści również w sytuacjach, gdy pracownicy jasno komunikują potrzebę zmiany ścieżki kariery czy też rozwoju kompetencji pozostając u obec­nego pracodawcy.

Do takiej zmiany restrukturyzacyjnej można włączyć proces uczenia się jako etap aktualizacji, dopasowy­wania kompetencji pracowników do nowych, przyszłych wymagań organizacji. Bywają również firmy, które pomimo finalnego rozstania się z pracownikiem dają taką możliwość i są gotowe podnosić kompetencje odchodzącego pracownika. Na podstawie raportu LHH Career Transition z 2023 roku możemy stwierdzić, że aż 59% uczestników programów outplacementowych byłoby zainteresowanych rozwojem swoich kompeten­cji w związku z wprowadzanymi zmianami w organizacji.

Jednak taka zmiana wymaga zaprojektowania roz­wiązań i dobrego ich komunikowania i promowania wśród pracowników, którzy mają prawo nie widzieć i nie rozumieć wszystkich możliwości, które proponuje organizacja. W takim podejściu niezwykle ważne jest przygotowanie Liderów do tego, aby potrafili poka­zywać przyszłe możliwości dla pracowników jeszcze przed rozpoczynanym procesem zmian, co mogłoby pozwolić uniknąć sytuacji ostatecznych zwolnień pracowników, którzy nie spełniają przyszłych wymagań.

Tymczasem na podstawie badań LHH Polska z rynku polskiego, które opisuje Raport Rozstaniowy 2023, tylko 7% pracowników uczestniczących w pro­gramach outplacementowych otrzymało wsparcie w ramach podnoszenia swoich kompetencji lub przekwalifikowania. Natomiast aż z 78% nie prowa­dzono takich rozmów.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023

Okładka raport rozstaniowy