Ryzyka przeprowadzania restrukturyzacji – jak się przygotować?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Biuro

Już 18 listopada 2020 o godz. 9:30 webinar

Restrukturyzacja i zmiana modelu biznesowego w zespołach handlowych – zapisz się teraz

 

Mądra restrukturyzacja czyli jaka? Najlepiej taka, której uda się uniknąć.  Nie ma co udawać, że choć jest to zwykle ciekawy biznesowo proces, koszty i ryzyka mu towarzyszące czynią go raczej mało popularnym. Do rzadkości należą sytuacje, że po dokładnych analizach przewidywanych korzyści oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, pierwotna decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji zostaje wstrzymana. To nieuchronność procesu czyni go ostatecznie (stopniowo) akceptowanym przez pracowników. Dla większości firm mądra restrukturyzacja to ta, której wdrożenie obarczone jest możliwie jak najmniejszym ryzykiem. Dlatego od określenia tych ryzyk warto każdy proces restrukturyzacji zacząć.

To o czym zarządzający myślą zwykle w pierwszej kolejności to uszczerbek na wizerunku firmy. Obawy związane z brakiem kontroli nad publikacjami, jakie mogą się pojawić w mediach tradycyjnych, w internecie czy na portalach społecznościowych nierzadko skłaniają właścicieli lub zarządzających firmami do pochylenia się nad tematem komunikacji. Tu często przydatne okazuje się opracowanie z wyprzedzeniem szczegółowego komunikatu o planowanych działaniach i dostarczenie ich przedstawicielom mediów. Błędem zdarzającym się czasem jest tu pomijanie niszowych portali branżowych, prasy i telewizji lokalnej, której zasięg jest z definicji ograniczony. Często to jednak właśnie dziennikarze z tej grupy są najbardziej zainteresowani tym, co dzieje się u ważnego pracodawcy w regionie czy znaczącego gracza branżowego. Dotarcie z proaktywną informacją właśnie do nich, zanim media skontaktują się z przedstawicielami związków zawodowych czy rozgoryczonymi pracownikami, bywa w wielu przypadkach lepszą strategią niż reaktywne czekanie na pytania.

Dla coraz większej liczby firm wizerunek to także marka pracodawcy. Fakt, że bardzo często organizacje przeprowadzając restrukturyzację w jednym obszarze, jednocześnie rekrutują w drugim, skłania, zwłaszcza przedstawicieli działów HR do inicjowania wewnętrznych dyskusji, jak zabezpieczyć opinie o firmie wśród tych, którzy w niej zostają i złagodzić negatywny odbiór osób tracących pracę.  Ci, którzy przetrwają restrukturyzację, najczęściej oceniają ją przez pryzmat tego, jak zostali potraktowani odchodzący koledzy. Większość solidaryzuje się z osobami dotkniętymi zwolnieniami, a nie z pracodawcą, nawet jeśli przyczyny zwolnień wydają się obiektywnie uzasadnione. Z kolei dla osób tracących pracę kluczowa jest wysokość odpraw i świadczeń dodatkowych oraz outplacement, czyli pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.

Na odbiór całego procesu zwolnień często bardzo duży wpływ ma sama rozmowa komunikująca wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Zwłaszcza obecność bezpośredniego przełożonego i sposób przekazania informacji, mają kluczowe znaczenie. Dlatego coraz więcej firm przygotowuje swoich menedżerów do komunikowania zwolnień, szczególnie obecnie, gdy duża część takich rozmów odbywa się zdalnie. Dla powodzenia całej restrukturyzacji to, co mówią menedżerowie ma znaczenie właściwe od samego początku. I to nie tylko osoby „wtajemniczone” z wyższych stanowisk, ale przede wszystkim, jak do procesu odnoszą się i jak go komentują kierownicy liniowi. Tymczasem ryzyko spadku zaufania do kadry zarządzającej i erozja autorytetu kierownictwa rzadko są rozpoznawane jako poważne zagrożenie na etapie planowania restrukturyzacji. To zdecydowanie jeden z pomijanych aspektów, ostatecznie brzemienny w skutkach. Firmy obawiają się – i słusznie – wzrostu absencji chorobowych czy niechcianych odejść kluczowych pracowników. To, czy one wystąpią i w jakiej skali, jest najczęściej nie tyle efektem samego faktu przeprowadzania restrukturyzacji i zaburzenia poczucia bezpieczeństwa pracowników, ile pochodną postaw i zachowań menedżerów w trakcie wdrażania zmiany. Wielu menedżerów pozostawionych samym sobie, przy niepełnych danych stosuje intuicyjnie różne strategie radzenia sobie z emocjami własnymi i podwładnych. Czasem zasłaniają się brakiem informacji, innym razem unikają kontaktu z pracownikami, czując, że nie bardzo mogą pomóc. Jeśli zmianom towarzyszy duży opór, solidaryzują się z załogą przeciwko zarządowi i „centrali”. Wielu pracodawców przywykło do takiego rozwoju wypadków i już na wstępie zakładają, że kierownicy liniowi nie są gotowi do komunikowania zmiany, że nie można im ufać czy brakuje im doświadczenia lub umiejętności. Komunikowanie trudnych zmian bywa sprawdzianem dojrzałości menedżerskiej, ale – jak wynika z obserwacji wielu firm, które przeszły przez takie procesy – większość kierowników jest gotowych sprostać temu wyzwaniu, o ile zostaną do niego przygotowani. I to zwłaszcza wtedy, kiedy zmiana jest dynamiczna, a podczas wdrażania jej nie wszystko wiadomo. Szczególnie wtedy wspólna praca z kierownikami wyższych szczebli nad tym, co mówić i czego nie mówić załodze, jak odpowiadać na pytania, jak radzić sobie ze spadkiem zaangażowania i emocjami – jest kluczowa dla efektywnego zarządzania ryzykiem niechcianej rotacji i spadku efektywności biznesowej.

„Wiemy, że ludzie nie będą zaangażowani, a jeśli nawet mieliby być – trzeba im za to dodatkowo zapłacić!” – mówi wielu doświadczonych HR Managerów komentując postawę pracowników w okresie wypowiedzenia. To prawda. Spadek zaangażowania, także wśród tych, którzy nie są objęci restrukturyzacją w wielu sytuacjach jest nieunikniony i może wynieść kilka lub kilkanaście procent. Pogorszeniu ulegają też w sposób naturalny nastroje pracowników, co często znajduje odzwierciedlenie w badaniach zaangażowania. Praktyczne rozwiązanie w formie bonusu lojalnościowego wypłacanego na koniec okresu wypowiedzenia wobec tych, którzy do końca mają świadczyć pracę, przyjęło się w Polsce i raczej dobrze działa. Ale właściwie zakomunikowany proces zmiany i obietnica wsparcia outplacementowego dają coś więcej niż mogą zapewnić pieniądze. Dają pracownikom motywację do zachowania się „fair” i wykonania swoich zadań uczciwie i do końca. Z takim podejściem łatwiej im też prosić o referencje czy opowiadać o utracie pracy i swojej postawie przyszłym pracodawcom na rozmowie kwalifikacyjnej.

Restrukturyzacja skutkująca likwidacją stanowisk i zwolnieniami pracowników to proces, w którym trudno mówić o rozwiązaniu „win-win”. To również zmiana biznesowa, w której bardzo trudno o obiektywną ocenę sytuacji. Każda ze stron ma swoje racje, a patrząc z własnej perspektywy pracownika lub firmy często trudno się zgodzić w tak podstawowych kwestiach, jak choćby zasadność zwolnień. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Najczęściej przy likwidacji całych oddziałów czy fabryk, gdy dyrekcja i pracownicy są w tej samej sytuacji. Ale i wtedy zdarza się, że tym wspólnym wrogiem, który podejmuje irracjonalne z lokalnej perspektywy decyzje są menedżerowie korporacji na szczeblu regionalnym. Mądra restrukturyzacja zatem, to wbrew oczekiwaniom zarządów nie taka, którą ludzie zrozumieją, zaakceptują i ocenią tak samo jak przełożeni. Mądra restrukturyzacja do trudny proces osiągania konkretnych celów biznesowych mimo odmiennych perspektyw, w którym dobrze zarządzono towarzyszącymi mu ryzykami społecznymi.