Outplacement skuteczny, czyli jaki?

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Outplacement skuteczny, czyli jaki?

Outplacement uważany jest za łagodną formę zwolnienia pracownika. Na początku stosowano go w USA, gdzie pierwsze firmy specjalizujące się w zwolnieniach monitorowanych dostrzegły najważniejsze zalety tej formy pomocy. W tym artykule przeanalizujemy cele outplacementu, sposób jego realizacji i ważne informacje z perspektywy pracownika działu HR.

Outplacement – definicja

Dla każdej osoby zwolnienie wiąże się z wyjątkowo nieprzyjemną procedurą, która dotknie nie tylko pracownika, ale także dział HR. Najtrudniejsze jest jednak przeprowadzenie zwolnień grupowych, co wiąże się z dużym ryzykiem i potencjalnymi roszczeniami ze strony personelu.

Coraz więcej firm korzysta z usług zwolnień monitorowanych, aby utrzymać dobre relacje i zaoferować pomoc dla zwalnianych pracowników. Outplacement polega na wsparciu zwalnianych pracowników, w efekcie zmniejszając ryzyko pogarszania reputacji firmy na rynku pracy.

W praktyce oznacza to kompleksową pomoc dla pracownika, który otrzymuje pomoc w zależności od swoich potrzeb. Jest to poradnictwo zawodowe, wsparcie w podjęciu ważnych decyzji, czy też rozwój kompetencji danej osoby.

O czym warto pamiętać przeprowadzając zwolnienia monitorowane?

Przeprowadzając zwolnienia monitorowane, należy pamiętać o zrozumieniu i empatii w stosunku do pracowników. Często jest to czas pełen stresu i niepewności dla osób, które mają zostać zwolnione. Dlatego ważne jest, aby komunikować się z nimi jasno i szczerze.

Kierowanie się procedurami prawnymi i regulaminami firmy jest nieodzowne, aby zwolnienia przebiegły sprawnie i bez naruszeń praw pracowników. Wymaga to skrupulatnej dokumentacji każdego kroku oraz rzetelnej oceny sytuacji pracownika. Ponadto, dążenie do znalezienia konstruktywnych rozwiązań, takich jak pomoc w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia czy szkolenia, przyczynia się do łagodzenia negatywnych skutków zwolnień.

Outplacement jako skuteczne narzędzie promocji zatrudnienia

Główne zadania firmy odpowiedzialnej za outplacement zwalnianych pracowników to:

 • Prowadzenie rozmów informacyjnych, które pomogą pracownikowi zdobyć przydatne informacje na temat odnalezienia się na rynku pracy,
 • Pomoc w procesie rekrutacji i przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych,
 • Przeprowadzanie specjalnych szkoleń dostosowanych do potrzeb personelu,
 • Wsparcie w znalezieniu odpowiednich ofert pracy zgodnych z kompetencjami zwolnionych pracowników,

Warto też pamiętać o zapewnieniu zwolnionym pracownikom pomocy w pisaniu CV i listów motywacyjnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób w wieku przedemerytalnym. Ich poczucie niepewności związane ze zmianami może być znacznie wyższe niż u młodszych kolegów, którzy statystycznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Etapy zwolnień monitorowanych

Outplacement zazwyczaj poprzedzony jest innymi działaniami, które mają na celu opracowanie strategii i wdrożenie odpowiedniej formy pomocy.

1. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy

Ten etap jest również uważany za przygotowawczy lub początkowy. Główną jego częścią jest identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji. W efekcie sporządza się całościowy obraz stanu przedsiębiorstwa, identyfikuje potencjalne zagrożenia i określa potrzeby redukcji zatrudnienia.

Jeśli zwolnienia są nieuniknione, firma musi zdecydować się na wytypowanie potencjalnych kandydatów. Na tym etapie warto stworzyć listę wszystkich pracowników i przenalizować indywidualnie sytuację każdego z nich. Podczas selekcji ważne jest zwrócenie uwagi na doświadczenie każdego podwładnego, jego osiągnięcia i umiejętności zawodowe.

Część menedżerów decyduje się na tworzenie list słabszych i silniejszych pracowników, co jest ogromnym błędem ze względu na stronniczość dalszej analizy. Stwarza to ogromne pole do pomyłek i w konsekwencji podejmowania złych decyzji.

2. Poinformowanie zwalnianych pracowników o decyzji

Po podjęciu decyzji o konieczności zwolnienia niektórych osób. Należy poinformować indywidualnie każdego pracownika o zwolnieniu. Ważne jest, aby w rozmowie uczestniczył zarówno bezpośredni przełożony, jak i pracownik działu HR. Ten etap powinien uwzględniać wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego i zainteresowanie sytuacją danej osoby i gotowość kierownika do zaangażowania się w pomoc osobie w odnalezieniu się na rynku pracy.

3. Pomoc pracownikom przewidzianym do zwolnień monitorowanych

Po dopełnieniu wszystkich formalności przechodzi się do promocji zatrudnienia osób w trakcie wypowiedzenia umowy.

Ten etap polega na aktywnej współpracy z personelem i oferowaniem mu pełnego wsparcia do czasu rozwiązania kwestii zatrudnienia u nowego pracodawcy. Zwolnienia monitorowane przewidują pośrednictwo pracy, szkolenia i wzmocnienie kompetencji na rynku pracy.

Wpływ zwolnień monitorowanych na sytuację firmy

Outplacement jest sposobem pomocy dla zwolnionych pracowników w dalszym rozwoju. System zwolnień monitorowanych pozwala między innymi na:

 • Utrzymywanie przyjaznych relacji ze zwalnianymi pracownikami,
 • Pomoc w szukanie nowych miejsc pracy zmniejszając poczucie niesprawiedliwości,
 • Zapobieganie procesom sądowym ze strony niezadowolonego pracownika,
 • Zmniejszenie stresu i dyskomfortu psychicznego wśród pracowników, którzy stracili stałą pracę,
 • Zwiększenie lojalności wobec firmy,
 • Zwiększenie reputacji na rynku pracy.

Obecność tak dużej liczby plusów może świadczyć o skuteczności outplacementu i wnoszeniu wymiernych wartości do przedsiębiorstwa decydującego się na tę usługę.

Rodzaje outplacementu pracowników

Ta procedura promocji zatrudnienia zwolnionych pracowników dzieli się na dwa podstawowe typy:

 1. Outplacement grupowy

Ta metoda może być idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą zwolnić co najmniej kilku pracowników jednocześnie. Na outplacement grupowy zazwyczaj decydują się duże firmy, które czują się zobowiązane do wspierania swoich podwładnych w procesie zmiany miejsca zatrudnienia.

 1. Outplacement indywidualny

Stosuje się go, gdy dochodzi do sytuacji zwolnienia jednego pracownika. Celem jest udzielenie informacji o formach pomocy i zapewnienie o promocji zatrudnienia wśród potencjalnych pracodawców.

Metodologia prawidłowego outplacementu

Podstawowe elementy prawidłowej metodologii outplacementu obejmują:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe – jest to etap, na którym pracownik otrzymuje indywidualne wsparcie w formie konsultacji z doradcą zawodowym. Doradca może pomóc pracownikowi zrozumieć swoje mocne strony, zainteresowania i umiejętności, a także pomóc w stworzeniu skutecznego CV i listu motywacyjnego.
 2. Szkolenia i warsztaty – zwolnieni pracownicy mogą skorzystać z różnych form szkoleń, które pomogą im zdobyć nowe umiejętności lub doskonalić te, które już posiadają. Warsztaty mogą obejmować takie tematy jak techniki poszukiwania pracy, networking, rozwój osobisty czy zarządzanie stresem.
 3. Pomoc w poszukiwaniu pracy – firmy outplacementowe często oferują swoim klientom pomoc w poszukiwaniu nowych ofert pracy, dostosowanych do ich profilu i oczekiwań. Może to obejmować dostęp do bazy ofert pracy, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Przede wszystkim, proces outplacementu powinien być transparentny, zorientowany na potrzeby pracownika i prowadzony w duchu szacunku dla każdego uczestnika programu. Tylko wtedy system zwolnień monitorowanych może przynieść zamierzony efekt dla firmy.

Jakie informacje powinien otrzymać pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy?

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazało, że najbardziej pomocne aspekty dla zwolnionych pracowników to:

 • Udzielenie informacji na temat prawidłowego wyboru nowego miejsca pracy,
 • Pomoc w sporządzeniu CV i listu motywacyjnego,
 • Analiza jego możliwości i indywidulanych umiejętności,
 • Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń zwiększających komptetencje zarówno miękkie, jak i twarde,
 • Pomoc w złagodzeniu stresu i stworzenie sprzyjającej atmosfery,
 • Nauczenie odchodzących pracowników umiejętności przydatnych podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Nie tylko pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia

Wśród ważnych cech outplacementu warto wyróżnić takie obszary, jak:

1. Kompleksowa ocena

Ten etap jest najważniejszy, ponieważ wynikiem jest przygotowywanie indywidualnego plan, w którym szczegółowo określone są wszystkie czynności potrzebne do znalezienia nowego zatrudnienia dla danej osoby.

2. Warsztaty tworzenia CV

Konieczne jest nie tylko sporządzenie odpowiedniego CV, aby wyróżnić pracownika spośród wszystkich kandydatów, ale też nauczenie go umiejętności prezentowania swoich zalet. To wszystko pozwoli mu zaprezentować się w jak najlepszym świetle podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Duża część pracowników doświadcza odrzucenia po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej ze względu na brak świadomości rynku pracy. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wsparcie i przeprowadzanie niezbędnych szkoleń.

3. Aktywna promocja zatrudnienia

Następny etap jest nie mniej ważny niż poprzedni, ponieważ wiąże się z aktywnym promowaniem kandydata. Przygotowane wcześniej CV można umieścić na dedykowanych stronach z ofertami pracy lub wysłać do firmy, która organizuje nabór. Częstą praktyką jest zaangażowanie agencji zatrudnienia, która dysponuje wiedzą i umiejętnościami w grupowej rekrutacji.

Outplacement w Polsce

Outplacement w Polsce jest stosunkowo nowym zjawiskiem, choć coraz bardziej rozpoznawalnym i cenionym w kontekście współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Firmy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z oferowania takiego wsparcia zwalnianym pracownikom. Widzą w outplacemencie nie tylko sposób na minimalizowanie negatywnych konsekwencji zwolnień, ale również na budowanie pozytywnego wizerunku jako odpowiedzialny pracodawca.

Usługi outplacementu w Polsce obejmują indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne i pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Wiele firm outplacementowych współpracuje także z pracodawcami, oferując pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu zwolnień.

Chociaż w Polsce outplacement wciąż nie jest tak powszechny jak w niektórych krajach Zachodu, obserwuje się rosnące zainteresowanie usługami, zarówno ze strony firm, jak i pracowników.

Zasady zwonień monitorowanych – podsumowanie

Outplacement to skuteczny proces wspierania pracowników zwalnianych z pracy w przejściu do nowych ról zawodowych. Jest on coraz bardziej docenianym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi ze względu na wzmocnienie pozycji firmy na rynku pracy i promowanie jej jako odpowiedzialnego biznesu.

W tym procesie kluczowe jest indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, wsparcie psychologiczne i pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. To wszystko może pomóc zwolnionym pracownikom skutecznie poradzić sobie ze zmianami. Warto podkreślić znaczenie transparentności i szacunku wobec pracowników, ponieważ wpływa to na ich poczucie bezpieczeństwa i brak roszczeń wobec byłego pracodawcy.