Top menedżerowie tracący pracę zderzają się z dzisiejszymi realiami rynku pracy

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Raport rozstaniowy Top Executive

Wyróżniają się długim doświadczeniem budo­wanym najczęściej w jednej firmie, wysokimi kompetencjami, znajomością branży i sukcesem na swoim koncie, ale popełniają wiele błędów w poszukiwaniu pracy, głównie dlatego, że nie wiedzą, jak to wszystko dzisiaj działa. Wychodzą na rynek i doznają szoku.

Najczęściej narzekają na brak odpowiednich ofert; długą ciszę po zaaplikowaniu na ofertę, jeśli już się po­jawi; ogromny nakład pracy, który muszą wykonać, aby dostać się na rozmowy kwalifikacyjne oraz zaskakująco wieloetapowe procesy rekrutacyjne. Najdokuczliwszy jest jednak brak kontroli.

Dla top menedżerów zderzenie z dzisiejszymi realiami jest szczególnie trudne, bo im wyżej w strukturze kor­poracyjnej, tym ciaśniej. Procesów rekrutacyjnych jest mniej ze względu chociażby na wewnętrzne przesunię­cia i większą konkurencję na rynku. Na przykład dobrze przygotowanych dyrektorów finansowych/CFO jest dziś znacznie więcej niż jeszcze 5 lat temu, a publikowanych ofert dla nich znacznie mniej – aż o 85% w stosunku to tego samego okresu poprzedniego roku (raport Grant Thornton z maja 2023).

Poszukiwanie pracy staje się zatem trudną grą o pierw­sze miejsce (bo nie ma drugiego), na którą nie wszyscy są przygotowani.

Osoby z najwyższych pozycji to zwykle te, do których w przeszłości praca sama przychodziła, zanim jeszcze rozważali zmianę kariery. Często byli „gorącym towarem”, poszukiwanym przez rekruterów i mogli wybierać między możliwościami. Dlatego wydaje się zrozumiałe, że w roli szukających pracy czują się niekompetentni.

Skuteczna kampania poszukiwania pracy, pozostająca pod silnym wpływem technologicznej transformacji, wymaga nowych kompetencji, bez których skuteczność szukania pracy znacznie słabnie, jak choćby poruszanie się w świecie cyfrowym. Dlatego dla szukających pracy top-menedżerów najistotniejsze staje się pozyskanie wiedzy, zrozumienie, jak działa rynek pracy i uniknięcie błędów, które mogą być bardzo kosztowne.

Niebagatelne znaczenie mają również emocje, które towarzyszą tej zmianie. Czasem jest to poczucie porażki, pomimo osiąganych sukcesów zawodowych, nierzadko krzywdy – zwłaszcza jeśli przyczyną zwol­nienia są okoliczności zewnętrzne i niezależne od ich wyników – ale również smutek wynikający z zamknię­cia pewnego dobrego okresu w życiu i niepokój wy­nikający z pytania: co dalej? Dla wielu jest to moment przełomowy, w którym podejmują ważną decyzję lub doświadczają czegoś, co fundamentalnie ich zmienia. Te momenty nie tylko menedżerów definiują, ale mają też transformacyjny wpływ na ich myślenie, postrze­ganie siebie i świata oraz zachowania – to pewien rodzaj przemiany, której doświadczają. Zdecydowana większość z nich kapitalizuje ten moment, uczy się i przechodzi transformację budując kolejny rozdział swojej kariery zawodowej w nowym miejscu.

Obserwuję, że pierwsze „schody” pojawiają się już na początku procesu szukania pracy wraz z pytaniem „od czego zacząć?”. Wielu zbyt szybko przechodzi do działania, nie będąc jeszcze przygotowanym, pokazując niezupełnie profesjonalne CV czy inicjując rozmowy networkingowe nie mając przemyślanego pomysłu na siebie. To nie wpływa najlepiej na ich profesjonalny wizerunek.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023

Okładka raport rozstaniowy

 

Polecane wpisy na blogu: