Tracący pracę doceniają bezpieczeństwo finansowe, dodatkowy czas na szukanie nowej pracy oraz wsparcie w tym procesie

Kategorie:
Newsletter
Bądź z nami na bieżąco
Raport rozstaniowy blog

W trosce o swój employer branding firmy kuszą atrak­cyjną ofertą wynagrodzenia oraz bogatym pakietem benefitów, których różnorodność potrafi zaskoczyć nawet samych pracowników (choć jednocześnie widzimy, że w czasie wysokiej inflacji i presji kosztowej i one ulegają weryfikacji).

Coraz więcej pracodawców zdało sobie jednak sprawę, że budowanie dobrej opinii to również zadbanie o odpowiednio ułożony proces offboardingu zarówno w formie finansowej, czyli odprawy pieniężnej, jak również pozafinansowej, której także przyjrzeliśmy się w naszym badaniu. Oczywiście z perspektywy praco­dawcy większość z tych „niefinansowych” elementów to też „koszt”, ale interesuje nas przede wszystkim perspektywa pracowników, którzy rzadko postrzegają np. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jako de facto kolejne wynagrodzenie pieniężne w ramach odprawy.

Na szczycie „niefinansowych” benefitów w naszym zestawieniu od wielu lat bezdyskusyjnie pozostaje wsparcie outplacementowe, o którym więcej piszemy na stronach nr 20 i nr 26.

Kolejnym często stosowanym, jak również docenianym przez naszych respondentów elementem pakietu rozstaniowego jest wspomniane już zwolnienie ze świadczenia pracy. Oczywiście nie zawsze można je wykorzystać z uwagi na konieczność przekazania obowiązków lub dokończenia rozpoczętych projektów, natomiast niewątpliwie jest to duże udogodnienie dla pracownika, który może niezwłocznie skoncentrować się na poszukiwaniu nowej pracy. W porównaniu do ostatniego badania zauważalny jest jednak spadek (o 15%) oferowania takiej możliwości odchodzącym pracownikom. Najczęściej okres tak zwanego garden leave to od 1 do 3 miesięcy, co wynika bezpośrednio z ustawowych okresów wypowiedzenia, choć w przy­padku wysokich stanowisk menedżerskich czas ten może wynosić nawet 6-9 miesięcy – tu w grę wchodzą już indywidualne ustalenia i kontrakty.

Co warte podkreślenia, zwolnienie ze świadczenia pracy ze skutkiem natychmiastowym wiążące się z odcięciem dostępów do firmowych narzędzi i zasobów jest dla wielu pracowników momen­tem wręcz traumatycznym, pogłębiającym i tak już bardzo silne negatywne emocje. W rozmowach z Konsultantami mówią oni wprost, że odebrali to jako „nieludzkie”. Nie mają możliwości dokończenia projektów, o których słyszeli chwilę wcześniej, że są kluczowe, przegrania prywatnych zdjęć z telefonu czy po prostu wysłania „zwykłego maila na do widzenia”. Są oczywiście sytuacje, które ze względów bezpieczeństwa wymagają szybkiego zablokowania dostępu do firmo­wych danych, ale z naszej praktyki wynika, że nie są one zbyt częste. Warto zatem spraw­dzić, czy nie stosujemy tego rozwiązania nadmiarowo.

 

Przeczytaj artykuł do końca i zapoznaj się z całym
Raportem Rozstaniowym 2023